Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΕΙΔΗΣΕΙΣ24ωρη on line εξυπηρέτηση για τις οικονομικές συναλλαγές με τον Δήμο...

24ωρη on line εξυπηρέτηση για τις οικονομικές συναλλαγές με τον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου

Νέα εποχή στην εξυπηρέτηση του δημότη δημιούργησε ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου, εξασφαλίζοντας μέσα από τις ψηφιακές του πλατφόρμες στην ιστοσελίδα του  δήμου (http://www.kordelio-evosmos.gr/) ασφαλείς, άμεσες και με δίχως ταλαιπωρία και γραφειοκρατία συναλλαγές με τις οικονομικές του υπηρεσίες.
Συγκεκριμένα οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα για άμεση και αναλυτική ενημέρωση για το  ύψος των οφειλών τους προς τον Δήμο καθώς και πρόσβαση στην ηλεκτρονική εξόφλησή τους, 24ώρες το 24ωρο, χωρίς να χρειαστεί να προσέλθουν στις αρμόδιες υπηρεσίες, μέσω της  ψηφιακής υπηρεσίας Ηλεκτρονικών πληρωμών με Ταυτότητα Οφειλής, που έθεσε σε λειτουργία ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου. Αξιοποιώντας τις υπηρεσίες του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, η πλατφόρμα ηλεκτρονικών πληρωμών με ταυτότητα οφειλής είναι προσβάσιμη μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου και στην τοποθεσία  

http://kordeliou-evosmou.elocalgovernments.gr/client/index.php?service=EXR|DEP#{%22cls

 %22:%22home%22}.

Η είσοδος των χρηστών στην πλατφόρμα γίνεται με κωδικούς taxisnet, όπου ο κάθε δημότης έχει άμεση πρόσβαση στην ατομική του καρτέλα οφειλής, το είδος, τις δόσεις και τη λήξη τους, τους κωδικούς πληρωμής και κάθε αναγκαία σχετική πληροφόρηση. Εν συνεχεία το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα εξόφλησης με την Ταυτότητα Οφειλής, με τη χρήση 25ψήφιου Κωδικού ΔΙΑΣ – RF, ο οποίος αναγράφεται στο ηλεκτρονικό έντυπο ειδοποιητήριο ή δίπλα στην κάθε οφειλή. Σημειώνεται ότι στην καρτέλα του οφειλέτη εμφανίζονται μόνο οι βεβαιωμένες οφειλές που συνδέονται με το ΑΦΜ του.
Οι ατομικές ειδοποιήσεις της Ταμειακής Υπηρεσίας θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στον οφειλέτη, έχοντας τα εκ του νόμου αναγκαία στοιχεία οφειλέτη και οφειλής και οδηγίες σχετικές με την εξόφληση. Σε μελλοντικό χρόνο οι ατομικές ειδοποιήσεις θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά  (στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των οφειλετών).
Παράλληλα μέσω της πλατφόρμας των Ψηφιακών Υπηρεσιών (https://dke.ctservices.gr/) οι πολίτες μπορούν να αιτηθούν την απαλλαγή τους από τα Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού λόγω των επιπτώσεων του COVID – 19. Για λοιπές υπηρεσίες του τμήματος Προσόδων (όπως χορήγηση βεβαιώσεων, υποβολή δηλώσεων κ.ά.)  μπορούν να εξυπηρετηθούν στο πεδίο της ιστοσελίδας “Εξυπηρέτηση του Πολίτη – Τμήμα Προσόδων” μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ακολουθώντας το σύνδεσμο: http://www.kordelio-evosmos.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=159&Itemid=977,  χωρίς να χρειαστεί να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα.
Σκοπός του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου είναι η διευκόλυνση και η εξυπηρέτηση των πολιτών, η αποφυγή της ταλαιπωρίας και του συνωστισμού, κάτι που έχει μεγάλη σημασία σήμερα λόγω της πανδημίας και πρόκειται να έχει ιδιαίτερη σημασία και στο μέλλον, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου.
Από την ιστοσελίδα του δήμου Κορδελιού Ευόσμου
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ