Εάν σ’ ένα Ελληνικό χωριό πεθάνει ένας άνθρωπος…

Εάν σ’ ένα Ελληνικό χωριό πεθάνει ένας άνθρωπος και ο πολιτιστικός σύλλογος του χωριού έχει προγραμματισμένες εκδηλώσεις, τις αναβάλει σε ένδειξη συμμετοχής στο πένθος. Στην Ελληνική νοοτροπία επιβάλλεται η συμμετοχή στο πένθος του διπλανού, ακόμα και αν αυτόν τον διπλανό δεν τον συμπαθούσες καθόλου. Στην Ελληνική κουλτούρα, ακόμα και στις μεγαλουπόλεις, εάν στη γειτονιά έχει … Continue reading Εάν σ’ ένα Ελληνικό χωριό πεθάνει ένας άνθρωπος…