Τελευταία

    Δεν άκουσε τη συμβουλή να φορέσει το παλτό του!

    23-03-2021

    Μια φορά κι έναν καιρό, ένας πολιτικός άνδρας συμμετείχε σε μια διαδικτυακή συνεδρίαση, επειδή εκείνην την εποχή οι συνεδριάσεις γίνονταν μέσω διαδικτύου εξαιτίας μιας πανδημίας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ένας πολιτικός του αντίπαλος δήλωσε πως δεν θέλει να ψηφίσει σε ένα θέμα και γι’ αυτό αποχωρεί από την αίθουσα όπως θα αποχωρούσε εάν το συμβούλιο συνεδρίαζε δια ζώσης. Τότε ο πολιτικός άνδρας διακωμώδησε την αποχώρηση του πολιτικού του αντιπάλου επισημαίνοντάς του ότι έξω κάνει κρύο. Στο σχόλιο αυτό ο πολιτικός του αντίπαλος τον κάλεσε άμα κάνει κρύο να φορέσει παλτό. Ο πολιτικός άνδρας φαίνεται ότι δεν άκουσε τη συμβουλή του πολιτικού του αντιπάλου και το συμπέρασμα αυτό εξάγεται από το γεγονός ότι αμέσως μετά αρρώστησε!!

    Κόυνερ

    You must be logged in to post a comment Login