Τελευταία

  Πάλι υψηλή η τιμή των αιωρούμενων σωματιδίων PM10 την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021

  08-03-2021

  Η τιμή των αιωρούμενων σωματιδίων PM10 που έδωσε ο σταθμός μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης του Κορδελιού την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 ήταν 59 μg/m3. Η τιμή αυτή ήταν η πρώτη που κατά το μήνα Μάρτιο ξεπέρασε την οριακή τιμή των 50 μg/m3. Βέβαια στις 6 Μαρτίου 2021 η τιμή ήταν 47 μg/m3 και στις 4 Μαρτίου 2021 ήταν 48 μg/m3.

  Για τα αιωρούμενα σωματίδια PM10 δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού. Η οριακή τιμή 50 μg/m3 δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος. Οι τιμές των αιωρούμενων σωματιδίων PM10, όπως αυτές κατεγράφησαν από τον σταθμό μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης του Κορδελιού, υπερέβησαν, από την 1η Ιανουαρίου μέχρι σήμερα, 21 φορές την οριακή τιμή των 50 μg/m3.

  Χαρίλαος Ταπαρίδης

  Είναι η αναπνοή δικαίωμα;

  You must be logged in to post a comment Login