Σάββατο, 3 Ιουνίου, 2023
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΕΙΔΗΣΕΙΣ«Παραμένει και οξύνεται το πρόβλημα δυσοσμίας στο Δήμο Κορδελιού- Ευόσμου της ΠΕ...

«Παραμένει και οξύνεται το πρόβλημα δυσοσμίας στο Δήμο Κορδελιού- Ευόσμου της ΠΕ Θεσσαλονίκης»

Η παρακάτω ερώτηση με τίτλο «Παραμένει και οξύνεται το πρόβλημα δυσοσμίας στο Δήμο Κορδελιού- Ευόσμου της ΠΕ Θεσσαλονίκης» κατατέθηκε στη Βουλή:

«Κάτω από τις έντονες και συνεχείς διαμαρτυρίες-κινητοποιήσεις, όλα τα προηγούμενα χρόνια, των κατοίκων του Δήμου Κορδελιού- Ευόσμου στην ΠΕ Θεσσαλονίκης για το, σε καθημερινή βάση εδώ και 40 χρόνια, πρόβλημα της δυσοσμίας, υποχρεώθηκε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και υπέγραψε, στις 29/5/2017 Προγραμματική Σύμβαση με το ΑΠΘ (Τμήμα Χημείας – Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος) και στις 26/2/2019, παρουσιάστηκαν τα ενδιάμεσα αποτελέσματα (6μήνου) του ερευνητικού έργου και έγιναν συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου, ενώ το όλο έργο τελείωσε με την παράδοση της Τελικής Έκθεσης στις 08/7/2019.

Να σημειωθεί πως για τα αποτελέσματα της έρευνας, την αξιολόγηση και τα συμπεράσματα αυτής που δείχνουν το είδος, το μέγεθος και την πηγή του προβλήματος, δηλαδή τη μονάδα των ΕΛΠΕ, ενημερώθηκαν όλες οι αρμόδιες Αρχές (μεταξύ αυτών το Υ.Π.ΕΝ. καθώς και το πρώην ΚΕΛΠΝΟ -νυν Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας).

Επίσης σε συνάντηση, στις 06/03/2019, του τότε αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, είχε ανακοινωθεί, ότι τα ΕΛΠΕ:

1) Ολοκληρώνουν έως τα τέλη Απριλίου 2019 το έργο “Ανάκτησης Απαερίων Πυρσού”, κόστους 2,5 εκατ. €, που θα μηδενίσει και τυχόν διαφυγές υδρογονανθράκων από τον πυρσό.

2) Έχουν μελετήσει και υποβάλει προς αδειοδότηση έργα “Αναβάθμισης της Κατεργασίας Υγρών Αποβλήτων” ύψους 6,5 εκατ. € για την τήρηση των νέων ορίων υγρών αποβλήτων της ΕΕ, με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές. Στα έργα αυτά προβλέπεται μεταξύ των άλλων και η ανέγερση νέας κλειστής δεξαμενής εξισορρόπησης. Με την ολοκλήρωση των έργων, το α΄ εξάμηνο 2020, θα επιτευχθεί απόλυτη εξάλειψη κάθε πιθανής οσμής από την μονάδα κατεργασίας υγρών αποβλήτων.

3) Όσον αφορά τις μονάδες κατεργασίας υγρών αποβλήτων και επεξεργασίας ελαιώδους λάσπης έχουν δρομολογήσει μελέτη από εξειδικευμένη εταιρεία, για την περαιτέρω βελτίωση των υφισταμένων συστημάτων απόσμισης. Η μελέτη προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Απριλίου 2019. Τα μέτρα που θα προταθούν θα εφαρμοστούν άμεσα και ο απαιτούμενος εξοπλισμός θα εγκατασταθεί το συντομότερο δυνατό. Συνοπτικά αναφέρονται:

  • Πρόσθετα συστήματα δέσμευσης υδρογονανθράκων και θειούχων ενώσεων.
  • Αύξηση δυναμικότητας συστημάτων αναρρόφησης.
  • Κλειστά συστήματα όπου απαιτείται (πλωτό κάλυμμα κλπ).
  • Χρήση νέων προσθέτων χημικών στις μονάδες απόσμισης.

4) Ολοκληρώνουν την επεξεργασία των παλιών σκαμμάτων ελαιωδών το α’ εξάμηνο του 2020, όπου απομένουν εργασίες αποκατάστασης σε ένα τελευταίο σκάμμα.

5) Ξεκινούν την μελέτη μετεγκατάστασης της μονάδας επεξεργασίας ελαιώδους λάσπης σε νέα περιοχή της έκτασης του διυλιστηρίου, απομακρυσμένης από τον οικισμό.

Ενώ, στις 8/3/2019, ο τότε αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανέφερε στη Βουλή, ότι: “οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι διενεργούν και προκαταρκτική εξέταση κατ’ εντολή της εισαγγελίας πρωτοδικών για τη διερεύνηση των αιτίων δυσοσμίας. Έχουμε κάνει κι εμείς ελέγχους με βάση το Σώμα Επιθεωρητών και τον Δεκέμβριο του 2018 και τον Ιανουάριου του 2019 για μία εβδομάδα στα Ελληνικά Πετρέλαια και στις άλλες επιχειρήσεις της περιοχής.”

Έως και σήμερα όμως δεν έχει υπάρξει η παραμικρή βελτίωση σε ότι αφορά το φαινόμενο της δυσοσμίας. Καμία ενέργεια δεν έχει πραγματοποιηθεί για την ουσιαστική εκτίμηση της επικινδυνότητας για τους κατοίκους (πιθανότητα έκθεσης σε τοξικούς – καρκινογόνους ρύπους, επιπτώσεις στην υγεία και στο περιβάλλον κ.λπ . Η υπομονή των κατοίκων της περιοχής δοκιμάζεται καθημερινά, ενώ οι αρνητικές συνέπειες στην υγεία τους από την μακροχρόνια έκθεση σε τοξικούς ρύπους συνεχώς αυξάνεται και η ποιότητας της ζωής τους υποβαθμίζεται.

Την ίδια ώρα, ο Δήμαρχος, σε τηλεοπτική συνέντευξη, αλλά και μέσα στην 2η διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δημοσιοποίησε ότι σε παρέμβαση του προς τη Διοίκηση των ΕΛΠΕ λόγω της όξυνση του φαινομένου της δυσοσμίας στις 21 και 22/1/2021, πήρε ως απάντηση ότι “κάτι έγινε λάθος από τους εργαζόμενους και θα διορθωθεί”…! Ενώ την προσπάθεια αυτή των ΕΛΠΕ να ενοχοποιήσουν τους εργαζόμενους τους για την όξυνση της δυσοσμίας στην περιοχή, το Πανελλαδικό Σωματείο Εργαζομένων στα ΕΛΠΕ, την χαρακτήρισε “απαράδεκτη και ότι η Διοίκηση των ΕΛΠΕ ψευδόμενη, έριξε τις δικές της ευθύνες στους εργαζόμενους για να κρύψει τη δική της ανεπάρκεια”.

Με βάση τα παραπάνω ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί:

  • Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση ώστε να υλοποιηθούν τα όσα μέτρα υποδείχθηκαν από την έρευνα και δεσμεύτηκαν τα ΕΛΠΕ να υλοποιήσουν προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα και να σταματήσει η δυσοσμία στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου;
  • Ποια είναι η επίσημη ενημέρωση, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, σχετικά με το φαινόμενο της όξυνσης της δυσοσμίας στις 21 & 22/1/2021 στην περιοχή και την επίκληση ατυχήματος από τη Διοίκηση των ΕΛΠΕ, με βάση και τις δημόσιες αναφορές του Δημάρχου;
  • Σε ποιες ενέργειες θα προβεί για την άμεση προστασία του πληθυσμού της περιοχής και την αποκατάσταση πιθανών προβλημάτων υγείας με ευθύνη του κράτους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση αυτού;
  • Σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε οι έλεγχοι και ο καταλογισμός ευθυνών να προσανατολίζονται στην εργοδοτική ευθύνη;
  • Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί στο πλαίσιο αδειοδότησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η ουσιαστική προστασία της δημόσιας υγείας;

Επιπλέον καλούνται να καταθέσουν μέσα στις προθεσμίες που ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής:

Όλες τις εκθέσεις ελέγχων των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, που διενέργησαν στα ΕΛΠΕ, από το 2018 έως και σήμερα, καθώς και τις τυχόν Πράξεις Βεβαίωσης Παραβάσεων προς τα ΕΛΠΕ».

Την ερώτηση στη Βουλή κατέθεσαν οι βουλευτές Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ Δελής Γιάννης και Στολτίδης Λεωνίδας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ