Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΕΙΔΗΣΕΙΣΣυνεχίζονται οι αιτήσεις για Επίδομα Στέγασης και Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ)

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για Επίδομα Στέγασης και Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ)

Ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου ενημερώνει ότι συνεχίζεται η υποβολή νέων αιτήσεων των ενδιαφερομένων για την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα τόσο του Επιδόματος Στέγασης, όσο και του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΚΕΑ) του ΟΠΕΚΑ.

Η εξυπηρέτηση των δημοτών γίνεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου στα τηλέφωνα: 2310 558506, 2310 758769, 2310 558505 (εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Τα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι σε φωτοτυπίες είναι τα εξής:

1) ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

 • Έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, με θεώρηση γνησίου υπογραφής (Το έντυπο διατίθεται στα Κ.Ε.Π., στο Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης και στην ιστοσελίδα epidomastegasis.gr)
 • Αντίγραφο Ε1 φορολογικού έτους ….. και εκκαθαριστικό όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού.
 • IBAN τραπεζικού λογαριασμού του αιτούντα.
 • Αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (πρόσφατος λογαριασμός Δ.Ε.Η. ή άλλου παρόχου στο όνομα του/της αιτούντα/αιτούσης).
 • Αριθμός κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση e mail.
 • Ηλεκτρονικό μισθωτήριο στο όνομα αυτού/ης που θα υποβάλλει την αίτηση (σε εξάμηνη ισχύ από την ημερομηνία αίτησης).
 • Οι μονογονεϊκές οικογένειες προσκομίζουν αποδεικτικό μονογονεϊκότητας.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τρίμηνη ισχύ) (Άγαμοι γονείς)
 • Για τους αλλοδαπούς νόμιμα έγγραφα διαμονής σε ισχύ.

Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων παρακαλείστε να ενημερώσετε την Υπηρεσία.

2) ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

 • Έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του. (Το έντυπο διατίθεται στα Κ.Ε.Π., στο Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης και στην ιστοσελίδα keaprogram.gr).
 • Αντίγραφο Ε1 φορολογικού έτους …………(όχι εκκαθαριστικό)
 • IBAN τραπεζικού λογαριασμού του αιτούντα.
 • Αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (λογαριασμός πρόσφατος Δ.Ε.Η. ή άλλου παρόχου)
 • Αριθμός κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση e mail.
 • Κάρτα ανεργίας σε ισχύ (έως 65 ετών)
 • Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ.
 • Εκτύπωση ενσήμων ΙΚΑ (το τελευταίο εξάμηνο).
 • Ηλεκτρονικό μισθωτήριο (τουλάχιστον ήδη σε εξάμηνη ισχύ).
 • Βεβαίωση φοίτησης για ανήλικα τέκνα μέχρι τη Γ’ Γυμνασίου(με αριθμό μητρώου μαθητή – μαθήτριας).
 • Πληροφορίες για το εισόδημα του ακριβώς προηγούμενου εξαμήνου από τον μήνα υποβολής αίτησης όλων των μελών του νοικοκυριού και των φιλοξενούμενων (εάν υπάρχουν). Αφορά το συνολικό εισόδημα από κάθε πηγή, εισοδήματα (μισθούς, επίδομα τέκνων, θέρμανσης, στεγαστικό κτλ.) Εξαιρούνται το επίδομα αναδοχής και επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από την Πρόνοια.
 • Για Ελεύθερους Επαγγελματίες : Μεικτός τζίρος μείον ασφαλιστικές εισφορές με υπογραφή και σφραγίδα λογιστή/στρια (το τελευταίο 6μηνο)
 • Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας, προσκομίζεται απόδειξη (ΔΕΚΟ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ) και το ηλεκτρονικό μισθωτήριο με εξάμηνη τουλάχιστον ισχύ.
 • Για τις περιπτώσεις δωρεάν παραχώρησης Ε2 (στο οποίο θα αναγράφεται η παραχώρηση).
 • Για τις μονογονεϊκές οικογένειες προσκομίζεται αποδεικτικό μονογονεϊκότητας.
 • Για άτομα ανίκανα για εργασία έως 65 ετών προσκομίζεται απόφαση αναπηρίας ΚΕΠΑ.
 • Για τους αλλοδαπούς νόμιμα έγγραφα διαμονής σε ισχύ.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης όχι Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης (που χορηγείται από τα ΚΕΠ), στην περίπτωση που αποκτήθηκαν τέκνα εκτός γάμου.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού η ισχύς των εγκεκριμένων αποφάσεων παρατείνεται για τρεις (3) μήνες , χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία των δικαιούχων στους Δήμους ή στα κέντρα κοινότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι δημότες μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με την Κοινωνική Υπηρεσία, στα τηλέφωνα :2310 558506, 2310 758769, 2310 558505

Από την ιστοσελίδα του δήμου Κορδελιού Ευόσμου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ