Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΕΙΔΗΣΕΙΣΧορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ από τα ΚΕΠ Κορδελιού Ευόσμου

Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ από τα ΚΕΠ Κορδελιού Ευόσμου

Ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου ενημερώνει ότι  ξεκίνησε η χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2021 και μέσω των ΚΕΠ.
Για τη διαδικασία ανανέωσης και έκδοσης των νέων Δελτίων, ως ημερομηνία λήξης ορίζεται η 31/10/2021, ενώ η χορήγηση των δελτίων στους δικαιούχους πραγματοποιείται τόσο από τα ΚΕΠ όσο και από τις  αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες ανήκουν.
Σημειώνεται ότι η εξυπηρέτηση των δικαιούχων από τα 3 ΚΕΠ του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις  και ο συνωστισμός, στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του covid – 19.

Πληροφορίες – Προγραμματισμός ραντεβού στα τηλέφωνα:

  • ΚΕΠ 719 Ευόσμου (οδός Μικράς Ασίας): 2313 305800
  • ΚΕΠ 719 Π Ευόσμου (οδός Ολυμπιάδος): 2310 756962,
  • ΚΕΠ 231 Ελευθερίου Κορδελιού (οδός Εθν. Αντιστάσεως) :2313305730

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑμεΑ

α) Οι δικαιούχοι να κατοικούν μόνιμα  και νόμιμα στην Ελλάδα
β) Ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%
γ) Το ετήσιο  συνολικό δηλωθέν ατομικό εισόδημα να μην είναι μεγαλύτερο από 23.000 € ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν  οικογενειακό εισόδημα να μην είναι μεγαλύτερο από 29.000€ και προσαυξάνεται με 5.600 € για κάθε επιπλέον  άτομο πέραν του δικαιούχου που συνοικεί και εξαρτάται από αυτόν εφόσον παρουσιάζει  αναπηρία 67% και άνω.
-Στο συνολικό εισόδημα  περιλαμβάνεται και το αυτοτελώς φορολογούμενο  ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.
-Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ ως προνοιακά επιδόματα  αναπηρίας δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια των 23.000 και 29.000 ευρώ.
-ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ οι ολικά τυφλοί και οι συνοδοί τους οι οποίοι λαμβάνουν δελτίο-κάρτα ανεξαρτήτως εισοδήματος.

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) ΑΙΤΗΣΗ ( Ο ενδιαφερόμενος ή ο κηδεμόνας ή άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο)
2) Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ όπου θα αναγράφεται το  παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%)
2.α) Όσοι λαμβάνουν Επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ  δεν προσκομίζουν Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής , αλλά Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας και  η ημερομηνία λήξης του δικαιώματος λήψης του επιδόματος από το δικαιούχο.
2. β) άτομα που είναι ασφαλισμένα μπορούν να προσκομίσουν απόφαση Διοικητικού Διευθυντή ασφαλιστικού φορέα ή ΕΦΚΑ ή  γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής από την οποία να πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον
2.γ ) Οι δικαιούχοι του προγράμματος τυφλότητας  και οι  Β.Ν.Κ. που λαμβάνουν τα αντίστοιχα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ, δικαιούνται κάρτα και για συνοδό.  Εάν δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΠΕΚΑ για να λάβουν κάρτα μετά συνοδού απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής που να αναφέρει ότι είναι Τυφλοί ή έχουν οπτική αναπηρία όρασης με ποσοστό 80% και άνω ή έχουν δείκτη Νοημοσύνης κάτω του 34 ή Νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
3) Για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε., που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε Ελληνικό έδαφος, απαιτείται βεβαίωση νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο ( Βεβαίωση νοσηλείας μετά από ατύχημα)
4)  Δελτία αστυνομικής ταυτότητας και φωτοαντίγραφο αυτής
5) Υπεύθυνη Δήλωση περί ακριβούς διεύθυνσης διαμονής όπου δηλώνεται η μη παραλαβή Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ  (γίνεται μέσω της αίτησης του ΚΕΠ)
6) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες για νέα κάρτα και τρεις ίδιες αν υπάρχει και συνοδός
7) Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίας φορολογικής Δήλωσης (Όσοι υπερβαίνουν το όριο εισοδήματος (ατομικό ή οικογενειακό)και έχουν άτομο με αναπηρία 67% που  τους βαρύνει οικονομικά δικαιούνται δελτίο με έκπτωση 50% μόνο για τα υπεραστικά ΚΤΕΛ)
8) Όσοι λαμβάνουν Προνοιακό επίδομα αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ απαιτείται σχετική βεβαίωση του ποσού από τον ΟΠΕΚΑ για να αφαιρεθεί από το συνολικό εισόδημα.
9) ΑΜΚΑ και βιβλιάριο ασθενείας (προαιρετικά)

Τέλος σε περίπτωση απώλειας του δελτίου απαιτείται βεβαίωση από αστυνομική αρχή και χορήγηση του νέου Δελτίου από την αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα και
ΔΕΝ γίνονται δεκτές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του Ν.2643.98

pdf Διευκρινιστική Εγκύκλιος για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ

Από την ιστοσελίδα του δήμου Κορδελιού Ευόσμου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ