Παρασκευή, 12 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΕΙΔΗΣΕΙΣΚατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων έτους 2021 από τον...

Κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων έτους 2021 από τον δήμο Κορδελιού Ευόσμου

Για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων για το έτος 2021 ανά κατηγορίες έργων/μελετών, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.

Ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου προκειμένου να καταρτίσει τον κατάλογο ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων έτους 2021 ανά κατηγορία έργων/μελετών της παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών στις παρακάτω κατηγορίες :

Α. Κατηγορίες έργων:
1. Οδοποιία
2. Υδραυλικά
3. Ηλεκτρομηχανολογικά
4. Βιομηχανικά-Ενεργειακά
5. Ηλεκτρονικού εξοπλισμού
6. Πρασίνου
7. Οικοδομικά

Β. Κατηγορίες μελετών:
1. (1)-Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες
2. (2)-Πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες
3. (6)-Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων
4. (8)-Στατικές μελέτες (μελέτες για φέρουσες κατασκευές κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων)
5. (9)-Μελέτες μηχανολογικές-Ηλεκτρολογικές-Ηλεκτρονικές
6. (10)-Κυκλοφοριακές Μελέτες
7. (13)-Μελέτες Υδραυλικών Έργων
8. (16)-Μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρίες, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές)
9. (21)-Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες
10. (25)-Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου
11. (27)-Περιβαλλοντικές μελέτες
12. (28)-Μελέτες συστημάτων πληροφορικής και δικτύων
13. (7)-Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτηρίων, οικισμών και τοπίου
14. (14)-Ενεργειακές μελέτες και μελέτες ήπιων μορφών ενέργειας

Καλεί

Τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες και μελετητές να υποβάλουν τη σχετική αίτηση (επισυνάπτεται υπόδειγμα), η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο του εργοληπτικού/μελετητικού πτυχίου τους το οποίο είναι σε ισχύ, εντός είκοσι (20) ημερών από τη επόμενη ημέρα ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην «Διαύγεια» , δηλ. μέχρι τις 18-02-2020 στο γραφείο πρωτόκολλου της Διεύθυνσης Μελετών και Έργων του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, (Μαιάνδρου 98, 562 26 Εύοσμος). Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται είτε ταχυδρομικά στην παραπάνω διεύθυνση, είτε με e-mail στο haralampos.stamatiadis@dke.gr. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, εφόσον εκδήλωσαν ενδιαφέρον για εγγραφή σε καταλόγους για το έτος 2020 και ισχύει το εργοληπτικό/μελετητικό πτυχίο τους θα αποστείλουν μόνο τη σχετική αίτηση.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στη Διεύθυνση Μελετών και Έργων του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου.

pdf Πρόσκληση 933.28 Kb
doc Πρόσκληση 88.93 Kb

Από την ιστοσελίδα του δήμου Κορδελιού Ευόσμου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ