Τελευταία

    Φωτογράφε τράβα μια φωτογραφία!

    26-01-2021

    Υπάρχει περίπτωση σε ένα δημοτικό συμβούλιο, εκτός από θέματα ημερήσιας διάταξης και από θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, να εισάγονται προς συζήτηση φωτογραφίες; Υπάρχει τέτοια περίπτωση;! Υπάρχουν θέματα σ’ ένα δημοτικό συμβούλιο που τα εισηγούνται φωτογράφοι;

    Κόυνερ

    You must be logged in to post a comment Login