Τελευταία

  Πρόθεση σύναψης μίσθωσης έργου του δήμου Κορδελιού Ευόσμου για έναν παιδίατρο

  07-01-2021
  Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου ανακοινώνει την πρόθεση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, ΠΕ Ιατρών- Παιδιάτρων, για την υλοποίηση της Χρηματοδοτούμενης δράσης : «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2020-2021.
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα, από την υπ.αριθμ 232/05-01-2021 Ανακοίνωση, δικαιολογητικά  ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου prokirixi@dke.gr. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά στις 06/01/2021 και λήγει στις 10/01/2021.

  Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

  Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές. 

   pdf Ανακοίνωση ΣΜΕ1 Παιδίατρος 455.03 Kb

   doc Αίτηση 28.00 Kb

   doc Υπεύθυνη Δήλωση 46.00 Kb

  Από την ιστοσελίδα του δήμου Κορδελιού Ευόσμου

  You must be logged in to post a comment Login