Τελευταία

    Ευτυχώς δεν περιέκοψαν τις γέννες στο θωρακισμένο σύστημα υγείας!

    01-11-2020

    Στο θωρακισμένο σύστημα υγείας, σ’ αυτό που μας έλεγαν το καλοκαίρι ότι το παραθωράκισαν και το παραστελέχωσαν και ότι ήταν ψεύτες όσοι έλεγαν ότι ούτε το θωράκισαν, ούτε το στελέχωσαν, σ’ αυτό το θωρακισμένο σύστημα υγείας περικόπηκαν κατά 80% τα προγραμματισμένα χειρουργεία στις «κόκκινες» περιοχές! Ευτυχώς δεν περικόπηκαν οι γέννες στο θωρακισμένο σύστημα υγείας! Δόξα να έχει ο Μεγαλοδύναμος. Αφού δεν περικόπηκαν οι γέννες, το σύστημα υγείας είναι πράγματι θωρακισμένο.

    Σ. Σηρούς

    You must be logged in to post a comment Login