Τελευταία

  Ο πάρδον ξανεστάθεν σα δύο τα ποδάρετ απάν…

  22-10-2020

  Σίτε τη κορώνας ο ιόν εκλώστεν οξοπίς, ο πάρδον ξανεστάθεν σα δύο τα ποδάραε τ απάν, ξανετέρεσεν τα κάκαλάνατ και είπεν: Άμον τ’ εμά κανένας κ’ έχσς!

  Ατό ακριβώς εσέβεν σο νουμ σίτε έξα τον Κυρέκον να λέει ότι σην Ελλάδα είμες καλύτερα ασά άλλα τα χώρας!

  Γιαλιτ.

  You must be logged in to post a comment Login