Τελευταία

  Προκήρυξη πρόσληψης πτυχιούχων φυσικής αγωγής από τη Δημοτική Επιχείρηση Κορδελιού Ευόσμου

  11-10-2020

  Η Δημοτική Κοινωφελής επιχείρηση Κορδελιού Ευόσμου (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.Ε) ανακοινώνει την πρόσληψη 34 θέσεων Π.Φ.Α. προκειμένου να λειτουργήσει τα προγράμματα για την περίοδο 2020-2021 με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας έως 8 μήνες με ωρομίσθια αποζημίωση με τις παρακάτω ειδικότητες:

  Αεροβική, Αθλητικές δραστηριότητες κλειστού χώρου, Αντισφαίριση, ειδική φυσική αγωγή, ενόργανη γυμναστική, ιστιοπλοΐα, κλασικός αθλητισμός, καλαθοσφαίριση, κολύμβηση, κωπηλασία, παραδοσιακοί χοροί, πετοσφαίριση, ποδόσφαιρο, ρυθμική γυμναστική, tkd, υπαίθριες δραστηριότητες.

  Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση
  2. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
  4. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
  5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
  6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  7. Βεβαίωση, πρόσφατη (μέσα στα χρονικά όρια της προκήρυξης) του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
  8. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως αναλυτικές βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.
  9. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

  Επιλογή – Ανάρτηση πινάκων – Ενστάσεις

  Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑ/ΕΥΔΣ/69097/2670/170/7.2.2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 461/Β΄/14.2.2020) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους»

  Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση dake@kordelio-evosmos.gr από τις 12-10-2020 και για 10 εργάσιμες ημέρες έως 23-10-2020 ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Κολοκοτρώνη 43 & Τσαλή Τ.Κ. 56224 Εύοσμος Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες τηλ.: 2310700082, 705442, 574155.

  Η αξιολόγηση, επιλογή, ανάρτηση πινάκων κατάταξης, προθεσμία ενστάσεων, αναγράφονται στην αναλυτική προκήρυξη στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου (www.kordelio-evosmos.gr).


  doc Περιληπτική προκήρυξη [21Kb]

  doc Προκήρυξη [34Kb]

  Από την ιστοσελίδα του δήμου Κορδελιού Ευόσμου

  You must be logged in to post a comment Login