Τελευταία

  Ανακοίνωση πρόσληψης καθαριστών / καθαριστριών από τον δήμο Κορδελιού Ευόσμου

  30-09-2020
  Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου ανακοινώνει την πρόσληψη τριάντα πέντε (35) ατόμων με ειδικότητα ΥΕ Καθαριστών/ Καθαριστριών µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων  αναγκών της Διεύθυνσης Παιδείας & Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου.
  Η αίτηση των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά, που αναφέρονται στην υπ.αριθμ. 37668/30-09-2020 Ανακόινωση, υποβάλλονται στο Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, την Πέμπτη 01 Οκτωβρίου 2020 τις ώρες 08:00 – 14:00.

   pdf Ανακοίνωση 592.95 Kb

   doc Αίτηση τετραμήνου 78.50 Kb

  You must be logged in to post a comment Login