Τελευταία

  Ένα βόδι μόνο βόδια μπορεί να κινήσει στη σκακιέρα…

  26-09-2020

  Ένα βόδι μπορεί στη σκακιέρα να κινήσει μόνο βόδια. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το βόδι στη σκακιέρα μπορεί εκτός από βόδια να κινήσει και μουσκάρια και γελάδια, αφού το σκάκι που έμαθε στο χωριό του με τέτοια παίζεται. Ο ίππος γι’ αυτόν είναι μια υπερβολική και αχρείαστη πολυτέλεια, αφού την παρτίδα στο χωριό του την κερδίζει όποιος αρμέξει πιο γρήγορα τα περισσότερα γελάδια και όποιος ζέψει γρηγορότερα τα περισσότερα βόδια!!

  Θεόφραστος Ασκλήπης

  Ο ίππος κινήθηκε στο κέντρο της παράταξης…

  You must be logged in to post a comment Login