Τελευταία

    Αναμορφωμένος πίνακας προσλήψεων Εργατών Καθαριότητας δήμου Κορδελιού Ευόσμου

    25-09-2020
    Ο Δήμος Κορδελιού -Ευόσμου ανακοινώνει τον αναμορφωμένο, μετά από ενστάσεις και υποβληθείσες παραιτήσεις πίνακα βαθμολογίας και κατάταξης, της ανακοίνωσης υπ. αριθμ. 21094/12-06-2020 (ΑΔΑ: ΨΟΕΧΩΛΒ-1ΩΤ) ΣΟΧ 3/2020 που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα έξι (46) ατόμων κατηγορίας ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας κωδ 103 για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου
     pdf Αναμορφωμένος Πίνακας ΥΕ Καθαριότητας 2.19 Mb

    You must be logged in to post a comment Login