Τελευταία

    Ο μασκοκλάστης είναι και λεξικλάστης!

    24-09-2020

    Ο μασκοκλάστης δηλώνει ότι δεν είναι γιατρός, αλλά διάβασε, ενημερώθηκε και απέκτησε ιατρική άποψη για τις μάσκες κι έτσι εκφράζοντας την επιστημονική του άποψη καλεί τους μικρούς μαθητές να μην τις φορούν. Ο μασκοκλάστης όμως είναι και λεξικλάστης αφού ερμηνεύει και αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατά το δοκούν. Σύμφωνα με τη λεξικλαστική άποψη του μασκοκλάστη, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση δεν λέει αυτά που λέει αλλά λέει αυτά που θέλει να πει ο μασκοκλάστης και λεξικλάστης. Ο ιατρός, γλωσσολόγος και νομομαθής μασκοκλάστης αύριο, αφού πρώτα βγάλει την κουκούλα που φόρεσε χθες για να καταδώσει, θα διαβάσει το φλιτζάνι και θα ρίξει τα χαρτιά…

    Θεόφραστος Ασκλήπης

    You must be logged in to post a comment Login