Τελευταία

    Βαρύ βιογραφικό ο νέος ειδικός συνεργάτης του δήμου

    31-08-2020

    Ο νέος ειδικός συνεργάτης του δήμου, που επιφορτίστηκε με τη δύσκολη εργασία να προβάλει το έργο του δήμου, μαθαίνουμε ότι διαθέτει πολύ βαρύ βιογραφικό με ιδιαίτερη αναφορά στη γλωσσομάθεια.

    Κώστας Καρακώστας

    You must be logged in to post a comment Login