Τελευταία

  Αποτελέσματα προσλήψεων προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Κορδελιού Ευόσμου

  31-08-2020

  Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα της αριθμ. 31156/20-08-2020 προκήρυξης για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου ΥΕ καθαριστών/καθαριστριών σχολικών μονάδων, συνολικά πενήντα εννέα (59) ατόμων πλήρους απασχόλησης και δέκα (10) ατόμων μερικής απασχόλησης.

  Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερομένους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της Ανάρτησής τους, ήτοι από 01/09/2020 εώς 02/09/2020. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prokirixi@dke.gr.


  pdf Πίνακας Προσωρινών Αποτελεσμάτων Σχολικές Καθαρίστριες Πλήρης [2.179Kb]

  pdf Πίνακας Προσωρινών Αποτελεσμάτων Σχολικές Καθαρίστριες Μερική [1.184Kb]

  pdf Πίνακας Προσωρινών Απορριπτέων Σχολικές Καθαρίστριες [265Kb]

  You must be logged in to post a comment Login