Μεταβολή μοριοδότησης για πρόσληψη σχολικών καθαριστριών

Με την ΚΥΑ αρ.52878/21-08-2020 (ΦΕΚ 3485/Β/22-08-2020) τροποποιήθηκε η ΚΥΑ 50175/7-8-2020, βάσει της οποίας διενεργείται η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ αναφορικά με τον υπολογισμό της διανυθείσας εμπειρίας. Συγκεκριμένα, πέραν των δεκαεπτά μονάδων που δίδονται ανά μήνα, ανεξαρτήτως χρόνου απασχόλησης ή ανατιθέμενων αιθουσών, δίδεται μία μονάδα ανά αίθουσα, με ανώτατο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μεταβολή μοριοδότησης για πρόσληψη σχολικών καθαριστριών.