Τελευταία

  Μεταβολή μοριοδότησης για πρόσληψη σχολικών καθαριστριών

  24-08-2020

  Με την ΚΥΑ αρ.52878/21-08-2020 (ΦΕΚ 3485/Β/22-08-2020) τροποποιήθηκε η ΚΥΑ 50175/7-8-2020, βάσει της οποίας διενεργείται η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ αναφορικά με τον υπολογισμό της διανυθείσας εμπειρίας.

  Συγκεκριμένα, πέραν των δεκαεπτά μονάδων που δίδονται ανά μήνα, ανεξαρτήτως χρόνου απασχόλησης ή ανατιθέμενων αιθουσών, δίδεται μία μονάδα ανά αίθουσα, με ανώτατο όριο τις δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα.

  Για την αντίστοιχη προκήρυξη με αρ. ανακοίνωσης 31156/20-08-2020 του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, για την απόδειξη του κριτηρίου της εμπειρίας των επιπλέον μονάδων ανά ανατιθέμενη αίθουσα, η υπηρεσία μας θα προβεί σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση βεβαιώσεων από τις οικείες σχολικές επιτροπές.

   – ΚΥΑ 52878 [279.20 Kb]

  Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Κορδελιού Ευόσμου

  You must be logged in to post a comment Login