Πρόεδρος και αντιπρόεδρος των κοιμητηρίων Ευόσμου εκλέχτηκαν για πρώτη φορά ως δημοτικοί σύμβουλοι

Στη συνέντευξη που παραχώρησαν στην «Αγκίδα» ο κύριος Γρηγόρης Κυριακίδης, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Δυτικής Θεσσαλονίκης και δημοτικός σύμβουλος της παράταξης του Κλεάνθη Μανδαλιανού, και ο κύριος Πέτρος Τράκας, ο οποίος διορίστηκε από τη νέα διοίκηση στη θέση του Γενικού Γραμματέα, ο κύριος Κυριακίδης εκτός των άλλων αναφέρθηκε και στην εκλογή της νέας διοίκησης των Κοιμητηρίων … Continue reading Πρόεδρος και αντιπρόεδρος των κοιμητηρίων Ευόσμου εκλέχτηκαν για πρώτη φορά ως δημοτικοί σύμβουλοι