Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΕΙΔΗΣΕΙΣΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ενοικίαση Ακίνητου στην περιοχή του Κορδελιού

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ενοικίαση Ακίνητου στην περιοχή του Κορδελιού

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ενδιαφέρεται για την μίσθωση ακινήτου ή ακινήτων (κτιρίων) για τη στέγαση του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών καθώς και δράσεών της, στην περιοχή της Δ.Ε. Κορδελιού που περιλαμβάνεται από τις οδούς: Παπάγου (Κορδελιό), Ανδρέα Παπανδρέου, Φιλ. Φλώρου και Μ. Μερκούρη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη προσφορά σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη «προσφορά για ενοικίαση ακινήτου ή ακινήτων για τη στέγαση του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) καθώς και δράσεών της» στη γραμματεία της Επιχείρησης (Εθνικής Αντιστάσεως 56 με Ανδρέα Παπανδρέου γωνία) έως και Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020 και ώρα 13:00.

Οι προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα περιλαμβάνουν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Προσφορά για την μίσθωση ακινήτου» τα παρακάτω:

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος ιδιοκτήτη

2. Θέση και περιγραφή του προς ενοικίαση ακινήτου ή ακινήτων τα οποία απαραιτήτως θα πρέπει να γειτνιάζουν (τοπογραφικό, κατόψεις, τετρ. Μέτρα, κλπ ), τουλάχιστον 275 τ.μ.

3. Τίτλους ιδιοκτησίας.

4. Έγγραφη ενυπόγραφη οικονομική προσφορά σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «οικονομική προσφορά»

5. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 10 % του ετήσιου αιτούμενου μισθώματος που θα περιλαμβάνεται στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς

Το ακίνητο θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις

1. Να είναι Ισόγειο καλά αεριζόμενο και φωτιζόμενο

2. Να είναι καλής κατασκευής και να έχει πλήρη υδραυλική και ηλεκτρονική εγκατάσταση καθώς και χώρους υγιεινής

3. Να διαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για την πρόσβαση ΑΜΕΑ.

4. Να έχει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) με τα οριζόμενα στον «Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων».

5. Να έχει Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας της υφιστάμενης κατάστασης

6. Οικονομική Προσφορά, στην οποία θα αναφέρεται το μηνιαίο μίσθωμα και η ετήσια αύξηση (ως ποσοστό επί του ετήσιου επίσημου πληθωρισμού).

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ διατηρεί το δικαίωμα της διαπραγμάτευσης για την επιλογή της συμφερότερης πρότασης, καθώς επίσης και της ακύρωσης του διαγωνισμού.

Πληροφορίες για την πρόσκληση ενδιαφέροντος και η αναλυτική προκήρυξη παρέχονται από τα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.Ε., εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα – Παρασκευή 08:30 – 14:30) Εθνικής Αντιστάσεως 56 3ος Όροφος, τηλέφωνο 230767659 αρμόδια κα Ευφημία Καραμήτσιου

Από την ιστοσελίδα του δήμου Κορδελιού Ευόσμου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ