Τελευταία

  Πρόσληψη ενός ατόμου από τον δήμο Κορδελιού Ευόσμου για την υλοποίηση υποέργου

  28-07-2020

  Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του Υποέργου 2: “Δομή Κοινωνικού Φαρμακείου» της Πράξης: “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Κορδελιού Ευόσμου” με κωδικό ΟΠΣ 5001411, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ – ΕΚΤ», του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου.

  Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου, Παύλου Μελά 24, Τ.Κ.: 56224, Θεσσαλονίκη, 1 ος όροφος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπ’ όψιν κας Ζορμπά Τάνιας (τηλ. επικοινωνίας: 2313 302 193, 2313 302 126).

  25/07/202003/08/2020 .

  pdf Τελική ανακοίνωση Φαρμακείο [687 Kb]

  pdf ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ – ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ – ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 02.12.2019 [427 Kb]

  doc Έντυπο Αίτησης [132 Kb]

  You must be logged in to post a comment Login