Τελευταία

    Λόγο δημοσιογραφικής δεοντολογίας…

    13-07-2020

    Λόγο δημοσιογραφικής δεοντολογίας καταργούμε το «ω» από τη λέξη «λόγω» όταν αυτή έχει επιρρηματική σημασία και τη γράφουμε με «ο». Αν μας σφυρίξει κανείς το «ω» τότε το διορθώνουμε, αλλά συνεχίζουμε να γράφουμε το τρίτο ενικό πρόσωπο ενός ρήματος ως δεύτερο πληθυντικό γιατί εκείνο δεν βρέθηκε κανείς να μας το σφυρίξει. Αυτά γιατί η έγκυρη ενημέρωση δεν πρέπει να συγχέεται με την ορθογραφία, τη γραμματική και το συντακτικό. Σας ενημερώνουμε έγκυρα, ασύντακτα και ανορθόγραφα γιατί στη σχολή από την οποία αποφοιτήσαμε είχαν καταργηθεί τα επιρρήματα και οι επιρρηματικές σημασίες λέξεων, είχε ταυτιστεί το τρίτο ενικό πρόσωπο του ρήματος με το δεύτερο πληθυντικό και γενικά δεν θεωρούνταν ιδιαίτερης σημασίας το συντακτικό και η γραμματική.

    Τσάρλυ

    You must be logged in to post a comment Login