Τελευταία

    Συνεδριάζει την Τετάρτη 8 Ιουλίου η Οικονομική Επιτροπή Κορδελιού Ευόσμου

    07-07-2020

    Συνεδριάζει την Τετάρτη 8 Ιουλίου2020 και ώρα  10:00 το πρωί η Οικονομική Επιτροπή Κορδελιού Ευόσμου στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου με 9 θέματα ημερήσιας διάταξης μεταξύ αυτών θέμα έγκρισης σύναψης Οριζόντιας Συνεργασίας άρθρου  12 του Ν  4412/16 με ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΙΑ ΟΤΑ (ΜΑΘΑΑΕ/ΟΤΑ) για την εκτέλεση του έργου «Ενδυνάμωση Τεχνικής Επάρκειας: Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, για την Ωρίμανση έργων προς υποβολή χρηματοδότησής τους στον Άξονα της ΟΧΕ-ΒΑΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος    “Κεντρική Μακεδονία    2014-2020”».

    Τα. Σ.

    You must be logged in to post a comment Login