Τελευταία

  Πρωτοβουλία τριών επικεφαλής παρατάξεων σχετικά με την καύση απορριμμάτων στο ΤΙΤΑΝ

  24-06-2020

  Ο Πέτρος Σούλας επικεφαλής της παράταξης του δήμου Κορδελιού Ευόσμου «Δήμος για όλους», ο Γεώργιος Λίτσης επικεφαλής της παράταξης του δήμου Παύλου Μελά «Ανατροπή» και ο Παντελής Σκαρλάτος επικεφαλής της παράταξης του δήμου Ωραιοκάστρου «ΑΝΑΣΑ»  προτείνουν την υιοθέτηση από τα δημοτικά συμβούλια των δήμων συγκεκριμένων προτάσεων για την αντιμετώπιση του μείζονος σημασίας θέματος αναφορικά με την υγεία των συμπολιτών μας και του περιβάλλοντος:
  1. Την άμεση λήψη απόφασης για υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την εγκατάσταση μηχανημάτων μέτρησης και παρακολούθησης ατμοσφαιρικών ρύπων (όπως o νόμος ορίζει) και την εκπόνηση σχετικής μελέτης για τις επιπτώσεις της επικείμενης λειτουργίας της μονάδας καύσης απορριμμάτων.
  2. Την άμεση λήψη απόφασης για την εκπόνηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης εδαφολογικής μελέτης επιπτώσεων στο έδαφος της ευρύτερης περιοχής από την λειτουργία της μονάδας καύσης απορριμμάτων.
  3. Την πίεση προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την χρηματοδότηση εκπόνησης επιδημιολογικής μελέτης για τις συνέπειες στην υγεία των δημοτών από την λειτουργία της μονάδας καύσης απορριμμάτων, όπως έγινε και στη Θεσσαλία.
  4. Λήψη απόφασης για τεκμηριωμένη προσφυγή μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιβάλλοντος (με σχετικές μελέτες) για την παραβίαση του κοινοτικού δικαίου και της υποβάθμισης της υγείας όλων μας. Ταυτόχρονα άνοιγμα βιβλίου συλλογής υπογραφών συμπολιτών μας με σκοπό την μαζική ενεργητική της νομιμοποίηση.

  You must be logged in to post a comment Login