Παρασκευή, 1 Ιουλίου, 2022
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΕΙΔΗΣΕΙΣΠρόσκληση για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Κορδελιού Ευόσμου

Πρόσκληση για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Κορδελιού Ευόσμου

Μετά την άγονη έκβαση της 47411/02.12.2019 πρόσκλησης του Δημάρχου για τη συγκρότηση της  Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του  Δήμου Κορδελιού Ευόσμου και σε εφαρμογή του άρθρου 76 «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης» του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/2018, 

Ο Δήμαρχος Κορδελιού-Ευόσμου προσκαλεί

να καταθέσουν εγγράφως τη βούλησή τους ( για τακτικό και αναπληρωματικό μέλος),  οι εκπρόσωποι των φορέων της Τοπικής Κοινωνίας, όπως:

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα,
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων,
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών,
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών,
θ) των τοπικών συμβουλίων νέων  και
ι) δημότες (που είναι εγγεγραμμένοι  στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου)
Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των Δημοτικών Αρχών, ενώ ο συνολικός αριθμός των μελών της, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη.
Οι δημότες συμμετέχουν σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων των περιπτώσεων α’ έως θ’  και ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και που μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους, του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου.
Οι αιτήσεις κατατίθενται στο τμήμα υποστήριξης πολιτικών οργάνων, (Π. Μελά 24 Εύοσμος, 2ος όροφος) έως 30/06/2020.
Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και ηλεκτρονικά στο e-mail dim.simvoulio@kordelio-evosmos.gr
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ