Τελευταία

  Ανακοίνωση Προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού από τον δήμο Κορδελιού Ευόσμου

  19-06-2020

  Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα ενός (61) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών, ανταποδοτικού χαρακτήρα στη Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Κορδελιού–Ευόσμου.

  Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά στο e-mail:prokirixi@dke.gr από 20/06/2020 έως 29/06/2020.

  Παρακαλούμε:

  1) στο «Θέμα» του e-mail να αναγράφεται ο κωδικός της Ανακοίνωσης ΣΟΧ3/2020 και το Ονοματεπώνυμο σας (π.χ. ΣΟΧ3/2020 – Ονοματεπώνυμο).

  2) Αν τα δικαιολογητικά στέλνονται με περισσότερα από ένα e-mail (τμηματικά), να αριθμούνται τα e-mail
  (π.χ. ΣΟΧ3/2020 – Ονοματεπώνυμο 1, ΣΟΧ3/2020 – Ονοματεπώνυμο 2).

  3) Εάν επιθυμείτε να διορθώσετε την αίτηση σας (εντός των ημερομηνιών κατάθεσης των αιτήσεων) να αναγράφετε στο θέμα ΣΟΧ3/2020 – Ονοματεπώνυμο – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).

  pdf Έντυπο αίτησης ΣΟΧ [168 Kb]

  pdf Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ 02.12.2019 [439 Kb]

  pdf Τελική ανακοίνωση ΣΟΧ3-2020 Διαύγεια [1.01 Μb]

  You must be logged in to post a comment Login