Τελευταία

  Νέα μείωση ανταποδοτικών τελών από τον δήμο Κορδελιού Ευόσμου

  04-06-2020

  Κατά 5% μειωμένα τα Ανταποδοτικά Τέλη έτους 2020
  Απαλλαγές και Μειώσεις 50% για ειδικές κατηγορίες δημοτών                        

  Σε νέα μείωση της τάξεως του 5% των ανταποδοτικών τελών για οικίες, καταστήματα και επαγγελματικούς χώρους προχώρησε ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου, ενώ σε μια προσπάθεια στήριξης των ευπαθών ομάδων του Δήμου θα ισχύσουν ειδικές μειώσεις κατά 50% για τους πολύτεκνους, τρίτεκνους (με φορολογητέο εισόδημα γονέων κάτω των 30.000 €) και ακίνητα που διαμένουν άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (με φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα   κάτω των 30.000 €).
  Πλήρη απαλλαγή από δημοτικά τέλη θα έχουν οι άποροι και ακίνητα που διαμένουν άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω (το φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα  να είναι κάτω των 30.000).

  Σημειώνεται πως οι ειδικές μειώσεις για τις κατηγορίες των πολύτεκνων- τρίτεκνων οικογενειών, των ΑΜΕΑ άνω των 67% ή 80% και των απόρων αφορούν την α΄ κατοικία.  

  Συγκεκριμένα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου από 1/1/2020 τα ανταποδοτικά τέλη διαμορφώνονται ως εξής:

  1. Με την υπ΄ αριθ. 485/2019 (ΑΔΑ:6ΛΚΒΩΛΒ-ΣΣΛ) του Δήμου Κορδελιού-Εύοσμου καθορίστηκαν οι συντελεστές του Δημοτικού Φόρου και του Ειδικού Τέλους  έτους 2020:

  ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ & ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ                 
  Συντελεστής Δημοτικού Φόρου 0,21 € το τ.μ./έτος
  Συντελεστής Ειδικού τέλους  0,05 € το τ.μ./έτος 
  Συντελεστής για τους μη στεγασμένους χώρους ορίζεται κατά τ.μ. φωτιζόμενης επιφάνειας του ορισθέντος συντελεστή στους στεγασμένους χώρους, δηλ. σε 0,10€/τ.μ. και 0,25€/τ.μ. αντίστοιχα

  2. «Με την υπ΄ αριθ. 70/20 ΑΔΣ (ΑΔΑ: 66ΝΤΩΛΒ-Δ91) του Δήμου Κορδελιού-Εύοσμου  καθορίστηκαν οι συντελεστές  καθαριότητας και φωτισμού έτους 2020: 

                                                                        

   

  Α΄ζώνη

  Β΄ζώνη

  Α. Γενικός συντελεστής ο οποίος αφορά αποκλειστικά σε κατοικίες  (οικίες, κοινόχρηστα πολυκατοικιών)

  1,28€  το  τ.μ./έτος

  1,22€  το  τ.μ./έτος

  Α1. Ειδικός συντελεστής για κατοικίες και τα κοινόχρηστα των πολυκατοικιών 

   1,28€ το τ.μ./έτος

  1,22€  το  τ.μ./έτος

  Α2. Ειδικός συντελεστής για τα υπόγεια των κατοικιών, τα οποία αποτελούν βοηθητικοί αποθηκευτικοί χώροι

   0,64€  το  τ.μ./έτος

  0,61€  το  τ.μ./έτος

  Β. Γενικός συντελεστής ο οπίος αφορά σε ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη  κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς (φιλανθρωπικά ιδρύματα)

  1,10€  το  τ.μ./έτος

  1,00€  το  τ.μ./έτος

   Γ. Γενικός συντελεστής για ακίνητα στα οποία ασκείται πάσης φύσεως οικονομική δραστηριότητα

  2,72€  το  τ.μ./έτος

  2,63€  το  τ.μ./έτος

  Γ1.  Ειδικός συντελεστής για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (επαγγελματικοί χώροι με χρήση κατάστημα, βιοτεχνία, γραφείο, ιατρείο, κ.α.)

  2,72€  το  τ.μ./έτος

  2,63€  το  τ.μ./έτος

     

  Γ2. Ειδικός συντελεστής για τους επαγγελματικούς χώρους στάθμευσης και υποσταθμούς (επαγγελματικοί χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων)

  2,31 το τ.μ./έτος

  2,19 το τ.μ./έτος

     

  Γ3. Ειδικός συντελεστής για τα υπόγεια και τα πατάρια, τα οποία αποτελούν βοηθητικοί χώροι των καταστημάτων

  1,36 το τ.μ./έτος

  1,31 το τ.μ./έτος

     

  Γ4. Ειδικός συντελεστής για τους ακάλυπτους μη στεγασμένους χώρους (εργοτάξια)

  0,63 το τ.μ./έτος

  0,62 το τ.μ./έτος

   

  ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ και ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ πάνω από 1.000 τ.μ.

  Εγκρίνεται ενιαίο ποσοστό μείωσης στις δύο γεωγραφικές περιοχές.

  Α. Για τους στεγασμένους χώρους (μεγάλα ακίνητα για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας)

  Από 1.001 τ.μ. έως 6.000 τ.μ. ποσοστό μείωσης εμβαδού 35% με την οριζόμενη τιμή του τρίτου γενικού συντελεστή από 1 μέχρι 1.000 τ.μ..

  Άνω τον 6.000 τ.μ. ακίνητα ορίζεται σε ποσοστό 60% αυτού που έχει οριστεί για στεγασμένους χώρους μέχρι 1.000 τ.μ..

  Β. Για τους μη στεγασμένους χώρους (μεγάλα ακίνητα για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας)

  Από 1.001 τ.μ. έως 6.000 τ.μ. ποσοστό μείωσης εμβαδού 50% με την οριζόμενη τιμή του τρίτου γενικού συντελεστή από 1-1.000 τ.μ.

  Γ. Για ακίνητα άνω των 6.000 τ.μ. ορίζεται σε ποσοστό 30% αυτού που έχει οριστεί για στεγασμένους χώρους από 1-1.000 τ.μ.

  ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ

  Α. Μείωση 50% στους πολύτεκνους.

  Β. Μείωση 50% στους τρίτεκνους

  Με εισοδηματικά κριτήρια : το φορολογητέο εισόδημα των γονέων να είναι κάτω των 30.000 €.

  Γ. Μείωση 50% στα ακίνητα που διαμένουν άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.  Με εισοδηματικά κριτήρια : το φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα να είναι κάτω των 30.000 €.

  Δ. Απαλλαγή των δημοτικών τελών στα ακίνητα που διαμένουν άτομα με ποσοστό αναπηρίας  80% και άνω.  Με εισοδηματικά κριτήρια : το φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα  να είναι κάτω των 30.000

  Β: Απαλλαγή τελών στους άπορους.

  Για τις ανωτέρω μειώσεις απαιτούνται συγκεκριμένα δικαιολογητικά για τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του Δήμου και από την αρμόδια υπηρεσία

  Οι ειδικές μειώσεις για τις κατηγορίες των πολύτεκνων- τρίτεκνων οικογενειών, των ΑΜΕΑ άνω των 67% ή 80% και των απόρων αφορά την α΄ κατοικία  

  Οι συντελεστές τελών για το 2020 θα έχουν εφαρμογή  από 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους.

  Από την ιστοσελίδα του δήμου Κορδελιού Ευόσμου

  You must be logged in to post a comment Login