Τελευταία

  Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού Τετράμηνης Διάρκειας στο δήμο Κορδελιού Ευόσμου

  26-05-2020
  Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών των Δ/νσεων του Δήμου.
  Η αίτηση των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορδελιού Εύοσμου είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, από 27-05-2020 έως και 29-05-2020 κατά τις ώρες 08:00 – 14:00,  κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλ. 2313302185 και 2313302126.

  pdf Αίτηση 353.26 Kb

  pdf Aνακοίνωση Πρόσληψης 478.30 Kb

  You must be logged in to post a comment Login