Τελευταία

  «Να μην δημιουργηθούν νέα εμπόδια που θα ερημώνουν τη δυτική Θεσσαλονίκη»!

  25-05-2020

  Την παρακάτω επιστολή προς τον Υπουργό ΥΠΕΝ κ. Κωστή Χατζηδάκη, τον Υφυπουργό Χωροταξίας κ. Δημήτρη Οικονόμου, τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υφυπουργό Βιομηχανίας κ. Νίκο Παπαθανάση απέστειλαν στις 12 Μαρτίου 2020 οι δήμαρχοι Κορδελιού Ευόσμου και Δέλτα κύριοι Κλεάνθης Μανδαλιανός και Ιωάννης Ιωαννίδης με θέμα «Αίτημα διορθώσεων στην ΚΥΑ για το Περιφερειακό Χωροταξικό Κ. Μακεδονίας με άρση των περιορισμών εκτός ορίων δεξαμενών με τους παρανόμους χάρτες με πρόφαση την Σεβέζο ΙΙΙ και άρση περιορισμών για τις νέες επενδύσεις στα κενά κτίρια και τις μετεγκαταστάσεις»:

  «Αξιότιμοι κ. Υπουργοί,

  Είναι ευρέως γνωστό και αποδεκτό ότι η δυτική Θεσσαλονίκη είναι υποβαθμισμένη.

  Εδώ και δεκαετίες βρίσκεται σε πλήρη αναπτυξιακή υποβάθμιση  όλο το δυτικό τόξο της Θεσσαλονίκης με ιδιαίτερα και συστηματικά “θύματα”  τους δύο Δήμους (Κορδελιού – Ευόσμου και Δέλτα) σε μια ευρύτερη περιοχή με σχεδόν 400.000 κατοίκους.  Η αποβιομηχάνιση, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, η ατμοσφαιρική ρύπανση στιγμάτισαν την περιοχή.

  Το 2006 με το ΦΕΚ 85/2006 υπεγράφη  “κακήν – κακώς” εξάμηνη αναστολή οικοδομικών εργασιών που έληξε οριστικά το 2009, στην Ε’ συνοικία και μέρος της Δ’ συνοικίας του τότε Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού μετά από προσφυγή των ΕΛΠΕ κατά της ανέγερσης 6 πολυκατοικιών, με πρόφαση την γειτνίαση με δεξαμενές πετρελαίου και πολυπροπυλαινίου παρόλο που δεν απαγορευόταν από την τότε SEVESO ΙΙ 2007 και από οποιαδήποτε πολεοδομική και χωροταξική διάταξη. Για τις οικοδομές εκδόθηκε ανάκληση αδείας.

                 Υποστηρικτικό στοιχείο για την αναστολή τότε, ήταν μόνο οι μελέτες ΣΑΤΑΜΕ των ΕΛΠΕ, με αναφορές σε επικίνδυνα χημικά και εκπόνηση χαρτών που προκάλεσαν πολεοδομικούς περιορισμούς που δεν στηριζόταν σε κανένα νόμο ή άρθρο της οδηγίας και ως τούτου ήταν αυθαίρετες.

  Αντίστοιχες απαγορεύσεις και πολεοδομικές ρυθμίσεις δεν υπάρχουν πουθενά στην ΕΕ και δεν επιβλήθηκαν ούτε στην Αττική σε περιοχές που γειτνιάζουν με ομοειδείς εγκαταστάσεις, ούτε στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

  Οι περιορισμοί ήταν μονομερείς και καμία σύσταση ή επιβολή δεν υπήρξε προς την εγκατάσταση των ΕΛΠΕ για μέτρα προς αποφυγή των κινδύνων για ατυχήματα π.χ. με μεταφορά των δεξαμενών των επικίνδυνων υγρών στην άλλη άκρη των εγκαταστάσεων τους (το οικόπεδο των ΕΛΠΕ έχει έκταση σχεδόν όσο ο πρώην δήμος Ελευθερίου Κορδελιού), την υπογειοποίηση αυτών ή την ελάττωση της στάθμης των τυχόν αποθηκευμένων υγρών σε επιτρεπτό και κατά συνέπεια μη επικίνδυνο όριο.

  Το 2012 εκδόθηκε από την ΕΕ η οδηγία SEVESO III που καταργούσε την προηγούμενη και έκανε σαφή αναφορά σε λήψη μέτρων από τις εγκαταστάσεις εντός των ορίων τους με σκοπό τον περιορισμό της επικινδυνότητας προς όφελος της ασφάλειας των κατοίκων της γύρω περιοχής και ημερομηνία εφαρμογής των πρόσθετων μέτρων την 31-5-2015.

  Στα άρθρα 5 & 19 της οδηγίας προβλέπονται κυρώσεις για τις εγκαταστάσεις που δεν τις εφαρμόζουν που φτάνουν έως την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας.

  Ταυτόχρονα υπήρξαν σαφείς οδηγίες των πλέον αρμόδιων οργάνων της Κομισιόν της ΕΕ ειδικά για το χωροταξικό της δυτικής Θεσσαλονίκης για την ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας SEVESO III.

  Η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής σε γνωμοδότησή της το 2014 σημειώνει:

                 Συγκεκριμένως, ορίζεται ότι στην περίπτωση υφιστάμενων μονάδων, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο φορέας εκμετάλλευσης να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα πρόσθετα τεχνικά μέτρα, ώστε να μην αυξάνεται η επικινδυνότητα για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον (άρθρα 13.2.γ και 5 της Οδηγίας). Επισημαίνεται ότι, συμφώνως προς τα άρθρα 31 και 32 της Οδηγίας, τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς την παρούσα Οδηγία έως την 31.5.2015 και εφαρμόζουν τα εν λόγω μέτρα από την 1.6.2015. Η Οδηγία 96/82/ΕΚ καταργείται από την 1.6.2015. Υπό το φως των ανωτέρω, δεδομένου ότι η εν λόγω διάταξη αφορά την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και ότι δεν γίνεται σχετική αναφορά στην Αιτιολογική Έκθεση, η ρύθμιση που αφορά τη δυνατότητα βελτίωσης της ασφάλειας για όλες τις υφιστάμενες «εγκαταστάσεις» και «μονάδες» Seveso εντός χρονικού διαστήματος δεκαετίας χρήζει αιτιολόγησης” … και να μην ισχύουν οι χάρτες ερήμωσης εκτός ορίων των εγκαταστάσεων!..

  Η  Κομισιόν (Υπηρεσία SEVESO της ΕΕ) με ειδικό έγγραφο 01/03/19 διατύπωσε καθαρή θέση:

  “….This does not prescribe the re-location of existing industries near establishments storing large quantities of dangerous substances nor does it prohibit investments into new or existing activities or require the closure of schools and health centres”.

  “…. Αυτό δεν προβλέπει τη μετατόπιση των υφιστάμενων βιομηχανιών κοντά σε εγκαταστάσεις που αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες επικίνδυνων ουσιών ούτε απαγορεύει τις επενδύσεις σε νέες ή υπάρχουσες δραστηριότητες ή απαιτεί το κλείσιμο σχολείων και κέντρων υγείας’’.

  Ο κ. Υφυπουργός σε συνάντηση με τις 471 μεγάλες επιχειρήσεις και ενώσεις πολιτών και τον εντεταλμένο εκπρόσωπο των 2 Δήμων Κορδελιού- Ευόσμου και Δέλτα Θεσσαλονίκης πρότεινε στην ουσία τη διαιώνιση ενός προβλήματος που ταλανίζει τις τοπικές κοινωνίες περίπου εδώ και δεκαπέντε χρόνια, με όλες τις επιπτώσεις, τους περιορισμούς και τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η παράνομη ερμηνεία της οδηγίας (μόνο στη δυτική Θεσσαλονίκη και όχι στην υπόλοιπη επικράτεια ή και ολόκληρη την ΕΕ) με περιορισμούς στην αξιοποίηση γηπέδων της Ε΄ συνοικίας, στην ανέγερση σχολείων, μονάδων υγείας, επαγγελματικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων και κανένα περιορισμό στη συνέχιση ή και την επέκταση των μονάδων υψηλής όχλησης κατά παράβαση των διατάξεων της ισχύουσας SEVESO III και σε ευθεία αντίθεση προς τη γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής και της Υπηρεσίας SEVESO της ΕΕ. Προτάχθηκε μάλιστα το επιχείρημα ότι οι εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ προϋπήρχαν του οικισμού ενώ είναι γνωστό ότι η συγκεκριμένη μονάδα κατασκευάστηκε το 1966 ( Ελληνικά Πετρέλαια πηγή Wikipedia) ενώ ο οικισμός του Ελευθερίου Κορδελιού υπάρχει από την εγκατάσταση των προσφύγων το 1923, απέκτησε σχέδιο πόλης με Διάταγμα του 1961 και επεκτάθηκε με βάση διατάξεις του ν.1337/83 σε περιοχή ήδη πυκνοδομημένη αρκετά χρόνια πριν την ψήφιση της οδηγίας SEVESO.

  Προτείνουμε:

  1) Τροποποίηση της ΚΥΑ ΠΠΧΣΣΑ/ΠΚΜ  για ΣΕΒΕΖΟ ως ανωτέρω διατυπώσεις Κομισιόν και Επιστημονικής Επιτροπής Της Βουλής και μετεγκαταστάσεις υπαρχόντων επιχειρήσεων είτε πρόκειται για επιχειρήσεις σε λειτουργία είτε για κενά κτίρια.

  2) Αποστολή εγγράφου στις Υπηρεσίες των Δήμων (Υπηρεσίες Δόμησης, τμήματα Πολιτικής Προστασίας) που να διευκρινίζεται ότι η αναστολή οικοδομικών εργασιών με το ΦΕΚ 85/2006 έληξε οριστικά το 2009. Ούτως ή αλλιώς νομικά στηρίζονταν στην SEVESO ΙΙ του 2007 που καταργήθηκε και δεν τροποποιήθηκε από την SEVESO ΙΙΙ του 2012. Να μην υπάρξει  περιορισμός και απαγόρευση δραστηριοτήτων εκτός ορίων επιχειρήσεων υψηλής όχλησης. Ως προς την έκδοση αδειών τυχόν προβληματισμοί αφορούν αποκλειστικά και μόνο τις υπεύθυνες εταιρείες, είτε γιατί χρησιμοποιούν επικίνδυνα υλικά, είτε γιατί δεν παίρνουν τα μέτρα ασφαλείας, είτε γιατί δεν μεταφέρουν τις δεξαμενές σε ικανή απόσταση εντός των ορίων τους για να μην υπάρχει πρόβλημα στις όμορες περιοχές!

  3) Αποστολή βεβαίωσης προς το Δήμο ότι οι γειτνιάζουσες επιχειρήσεις που περιέχουν δεξαμενές υγρών καυσίμων ή άλλων επικίνδυνων ουσιών στη δυτική Θεσσαλονίκη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας εντός των ορίων τους όπως προβλέπει η SEVESO ΙΙΙ, ή έχουν μεταφέρει τις αντίστοιχες δεξαμενές ή έχουν μειώσει το όριο αποθήκευσης κάτω από το επικίνδυνο σημείο ή έχουν προβεί σε υπογειοποίηση των δεξαμενών με τυχόν επικίνδυνα χημικά. Σε αντίθετη περίπτωση παρακαλούμε να ενημερωθούμε αν έχουν επιβληθεί τα προβλεπόμενα μέτρα και περιορισμοί που προβλέπονται από το άρθρο 5 και 19 της SEVESO ΙΙΙ 2012.

  4) Να επιτραπούν όλες οι νέες επενδυτικές δραστηριότητες στις υφιστάμενες επενδύσεις εφόσον τηρούν την περιβαλλοντική νομοθεσία, να αρθούν οι διατάξεις για τις μετεγκαταστάσεις των υφιστάμενων μονάδων παραγωγής στην βάση του ν. 4635/19, Μέρος Ζ άρθρο 13.3.9β και να επιτραπεί η προσέλκυση επενδύσεων στα κενά κτίρια.

  Νόμος 4635/19- Μέρος Ζ. Άρθρο 13.3.9β. Δραστηριότητες για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής στον ν. 4608/2019 ή έγκρισης εγκατάστασης ή γνωστοποίηση ή αίτηση έγκρισης ή τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων έως την δημοσίευση του παρόντος νόμου ή που ασκούνται νόμιμα κατά τον χρόνο έκδοσης της υπουργικής απόφασης της προηγούμενης παραγράφου και που, κατόπιν και εξαιτίας της, κατά τα ανωτέρω, περιβαλλοντικής κατάταξής τους, δεν είναι συμβατές με τις χρήσεις γης του ακινήτου στο οποίο είναι εγκατεστημένες, εξακολουθούν να θεωρούνται νόμιμες για τριάντα (30) έτη από την έκδοση της απόφασης αυτής. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, οι δραστηριότητες του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται να τροποποιούνται ή να εκσυγχρονίζονται ή να επεκτείνονται εντός του γηπέδου ή άπαξ σε όμορο, η έκταση του οποίου δεν υπερβαίνει το 50% του υφιστάμενου γηπέδου και πριν από τη μετάπτωση επιτρεπόταν σε αυτό η συγκεκριμένη δραστηριότητα εφόσον η τροποποίηση ή ο εκσυγχρονισμός τους ή η επέκτασή τους κατά τα ανωτέρω δεν οδηγούν σε υπαγωγή τους σε υψηλότερη κατηγορία της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011.»

  Να μην δημιουργηθούν νέα εμπόδια που θα ερημώνουν (μόνο) τη δυτική Θεσσαλονίκη!

  Πιστεύουμε ότι η Κυβέρνηση με σημαία την ανάπτυξη και τις επενδύσεις θα κάνει το κάθε τι για να αποφύγει τη μακρόχρονη ερήμωσή της!»

  You must be logged in to post a comment Login