Τελευταία

  Συγκοινωνιακή πολιτική και στρατηγική για τον Δήμο Κορδελιού- Ευόσμου

  20-05-2020

  Την πρώτη συγκοινωνιακή έκθεση για τον δήμο Κορδελιού Ευόσμου συνέταξε ο κύριος Σταύρος Κωνσταντινίδης, μόλις λίγες ημέρες αφότου ανακοινώθηκε ότι θα προσληφθεί ως ειδικός σύμβουλος στο δήμο για συγκοινωνιακά θέματα. Οι προτάσεις αυτής της έκθεσης θα επεκταθούν σε βαθύτερη ανάλυση στο επόμενο διάστημα και θα συσχετιστούν με τους πόρους και τον προγραμματισμό μελετών και έργων που έχουν ενταχθεί στο τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου, ώστε να προκύψει ένας πρώτος οδικός χάρτης για την συγκοινωνιακή πολιτική του Δήμου. Η πρώτη αυτή συγκοινωνιακή έκθεση του κυρίου Κωνσταντινίδη είναι η παρακάτω:

  «Εισαγωγή

  Η παρούσα έκθεση επιχειρεί να αποτυπώσει συνοπτικά ένα ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο στρατηγικό σχέδιο για τα συγκοινωνιακά και κυκλοφοριακά ζητήματα του Δήμου. Στο Δήμο έχουν εκπονηθεί μέχρι σήμερα κάποιες συγκοινωνιακές μελέτες που αφορούν στο Δήμο Κορδελιού και Ευόσμου ξεχωριστά πριν την ενοποίηση και ελάχιστες με τον Δήμο ενοποιημένο. Σε κάθε περίπτωση οι μελέτες αυτές πρέπει να θεωρηθούν αποσπασματικές, μηδαμινά επικαιροποιημένες, και με ελάχιστο βαθμό υλοποίησης. Συγκοινωνιακές Μελέτες που υλοποιήθηκαν εξ’ ολοκλήρου αφορούσαν συγκεκριμένα έργα όπως για παράδειγμα η υπόγεια διάβαση της Αγαμέμνονος . Τα τελευταία χρόνια οι συγκοινωνιακές εξελίξεις αφορούν κατά βάση σε σημαντικά έργα της περιφερειακής που υλοποιήθηκαν απο φορεις εκτός Δήμου (Περιφέρεια κτλ).

  Τα σημερινά προβλήματα και η αντιμετώπιση

  Τα προβλήματα που εμφανίζονται σήμερα θα μπορούσαν να συνοψιστούν και να αντιμετωπιστούν σε δύο επίπεδα, στο οραματικό – αναπτυξιακό και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής και της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής.

  Οραματικό – Αναπτυξιακό επίπεδο

  Στο οραματικό – αναπτυξιακό επίπεδο θα μπορούσαν να περιληφθούν:

  σημαντικές οδικές – αρχιτεκτονικές αναπλάσεις όπως για παράδειγμα των οδών Καραολή – Δημητρίου, Μεγάλου Αλεξάνδρου και άλλων οδικών αξόνων. Κρίσιμη παράμετρος είναι η πυκνή δενδροφύτευση των αξόνων αυτών

  Επείγει άμεσα η διαμόρφωση ενός νέου Προγράμματος δενδροφύτευσης κατά μήκος του βασικού οδικού δικτύου αρχικά και του τοπικού οδικού δικτύου στη συνέχεια. Η πρωτοβουλία αυτή προϋποθέτει την αύξηση του προϋπολογισμού πρασίνου στο τεχνικό πρόγραμμα

  Λειτουργία χωρών στάθμευσης (Κορδελιού ) και δημιουργία νέων οργανωμένων χώρων στάθμευσης (πλατεία Ευόσμου)

  Αναβάθμιση δημοτικής συγκοινωνίας

  Αναβάθμιση της ποιότητας της καθημερινής ζωής

  Και η κατηγορία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς το άθροισμα όλων των δυνητικών παρεμβάσεων θα μπορούσαν να ανατάξουν απόλυτα την ποιότητα της καθημερινής ζωής, η οποία συγκροτείται από την επαφή των ανθρώπων με το δημόσιο χώρο που εν’ πολλοίς ταυτίζεται με το οδικό χώρο (δρόμοι, πεζοδρόμια). Τέτοιες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν άμεσα στον Δήμο είναι οι εξής:

  Τοποθέτηση μοντέρνας και ενιαίας πληροφοριακής σήμανσης οχημάτων σε ολόκληρο το Δήμο. Σε κάθε διασταύρωση πρέπει να απαντάται το ερώτημα των οδηγών για το πως θα προσεγγιστούν διάφορα σημεία δημοσίου ενδιαφέροντος. Πρότυπα υπάρχουν σε πολλούς δήμους. Το καλύτερο παράδειγμα είναι του Δήμου Θεσσαλονίκης

  Τοποθέτηση μοντέρνας και ενιαίας πληροφοριακής σήμανσης πεζών σε ολόκληρο το Δήμο. Παράδειγμα Δήμου Θεσσαλονίκης

  Ένα εκτεταμένο Πρόγραμμα μονοδρομήσεων με βάση την παρατήρηση και καταγραφή προβληματικών σημείων. Το ευρύτερο σχέδιο πρέπει να αντιμετωπιστεί από μια συνολική μελέτη

  Αποκατάσταση σημείων και κόμβων με προβλήματα οδικής ασφάλειας ή προβλημάτων παράνομου διπλοπαρκαρίσματος. Προτείνεται η εργοταξιακή σήμανση μέχρι ωσότου ετοιμαστούν οι τελικές μελέτες και τα αντίστοιχα έργα

  Αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας σε περιοχές σχολείων

  Προδιαγραφές για διαβάσεις πεζών και ενδιάμεσες νησίδες

  Προδιαγραφές για συγκοινωνιακό εξοπλισμό οδών και πεζοδρομίων

  Προστασία με κολονάκια των γωνιών των διασταυρώσεων

  Υποδομές για ποδήλατα, δίκτυα πεζών, υποδομές για άτομα με ειδικές ανάγκες

  Οι παραπάνω προτάσεις θα επεκταθούν σε βαθύτερη ανάλυση στο επόμενο διάστημα και θα συσχετιστούν με τους πόρους και τον προγραμματισμό μελετών και έργων που έχουν ενταχθεί στο τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου. Έτσι θα προκύψει ένας πρώτος οδικός χάρτης για την συγκοινωνιακή πολιτική του Δήμου».

  Α.Π.

  Ξεκίνησαν οι πρώτες πιλοτικές επεκτάσεις πεζοδρομίων στο δήμο Κορδελιού Ευόσμου

  You must be logged in to post a comment Login