Δευτέρα, 27 Ιουνίου, 2022
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΕΙΔΗΣΕΙΣΞεκινούν οι εγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του δήμου Κορδελιού Ευόσμου

Ξεκινούν οι εγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του δήμου Κορδελιού Ευόσμου

Ξεκινούν την Τετάρτη 20 Μαΐου 2020 και ολοκληρώνονται την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 οι αιτήσεις εγγραφής νηπίων για τη σχολική χρονιά 2020 – 2021 στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης (ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.-Κ.Ε.) του Δήμου Κορδελιού – Εύοσμου.

Σημειώνεται ότι τη σχολική χρονιά 2020 – 2021 εγγράφονται στους παιδικούς σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΚΕ.ΚΠΑ.ΚΕ. του Δήμου Κορδελιού – Εύοσμου νήπια από δυόμιση (2,5) ετών, μέχρι να συμπληρώσουν τη νόμιμη ηλικία για την εγγραφή τους στο νηπιαγωγείο, δηλαδή γεννημένα από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Μαρτίου 2018.

Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται χωρίς δικαιολογητικά τα οποία θα προσκομιστούν τέλη Αυγούστου και έπειτα από επιλογή των νηπίων.

Οι αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής» είναι ανεξάρτητες και θα υπάρξει νέα ενημέρωση. Παρακολουθείτε την ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. www.eetaa.gr

Υποβολή αιτήσεων

Στο πλαίσιο της λήψης των απαραίτητων μέτρων για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι αιτήσεις θα κατατίθενται ως εξής:

Θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail: dhkekpake@kordelio-evosmos.gr

Εκτυπώστε την αίτηση εγγραφής από την ιστοσελίδα του Δήμου Κορδελιού – Εύοσμου και αφού τη συμπληρώσετε και την υπογράψετε, θα την αποστείλετε στο παραπάνω e-mail. Μετά την παραλαβή της αίτησης, θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά ο αριθμός πρωτοκόλλου.

Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία αποστολής της αίτησης ηλεκτρονικά ή για κάθε άλλη πληροφορία, οι γονείς θα εξυπηρετούνται καθημερινά από τις 7.00 – 15.00, μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού (τηλέφωνο επικοινωνίας 2310703177)

Μοριοδότηση – Τροφεία

Για την επιβολή της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς – τροφεία στους γονείς των βρεφών και νηπίων που θα φιλοξενηθούν στα τμήματα των παιδικών σταθμών θα ληφθεί υπόψη το «συνολικό οικογενειακό εισόδημα» του φορολογικού έτους 2019.

 • Για εισόδημα από 0,00 έως 8.000,00 τα τροφεία είναι 60 €.
 • Για εισόδημα από 8.001,00 έως 12.000,00 τα τροφεία είναι 70 €.
 • Για εισόδημα από 12.001,00 έως 18.000,00 τα τροφεία είναι 80 €.
 • Για εισόδημα από 18.001,00 έως 24.000,00 τα τροφεία είναι 90 €.
 • Για εισόδημα από 24.0001,00 έως 30.000,00 τα τροφεία είναι 100 €.
 • Για εισόδημα από 30.001,00 και επάνω τα τροφεία είναι 120,00 €.

Α) Τέκνα γονέων σε χηρεία ή μονογονεϊκές οικογένειες:

 • Για εισόδημα έως 9.000,00 € πλήρης απαλλαγή.
 • Εισόδημα από 9.001,00 έως 12.000,00 € έκπτωση 30%.

Β) Τέκνα πολύτεκνων οικογενειών:

 • Εισόδημα 20.000,00 € και πάνω έκπτωση για το 1ο παιδί 50%, για το 2ο παιδί 70%, τα υπόλοιπα δωρεάν.
 • Εισόδημα από 24.001,00 € έως 30.000,00 € έκπτωση για το 1ο παιδί 30%, για το 2οπαιδί 50% τα υπόλοιπα 70%.

Γ) Τέκνα τρίτεκων οικογενειών:

 • Εισόδημα έως 18.000,00€ έκπτωση 50%.
 • Εισόδημα από 18.001,00 € έως 24.000,00 έκπτωση 30%.

Δ) Για το 2ο παιδί που φιλοξενείται της ίδιας οικογένειας έκπτωση 25% και για το 3ο παιδί έκπτωση 50%.

ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που θα προσκομιστούν τέλη Αυγούστου και έπειτα από επιλογή των νηπίων είναι τα εξής:

 • Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα.
  Έντυπες αιτήσεις θα διατίθενται από την έδρα της Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΚΕ.ΚΠΑ.ΚΕ. Κ. Αιτωλού 19 και τους παιδικούς σταθμούς και σε ηλεκτρονική μορφή από τη ιστοσελίδα του Δήμου.
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας και των δύο γονέων. Για αλλοδαπούς γονείς Τρίτων Χωρών Άδεια Παραμονής σε ισχύ
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου. Για αλλοδαπούς γονείς, μεταφρασμένο στα ελληνικά.
 • Ιατρική βεβαίωση παιδιάτρου – φωτοτυπία εμβόλια νηπίων.
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2018
 • Βεβαίωση εργασίας και των δύο γονέων από τον εργοδότη για υπαλλήλους ιδιωτικού τομέα ή από την υπηρεσία προσωπικού σε περίπτωση υπαλλήλου δημοσίου τομέα.
 • Βεβαίωση ενσήμων του 2020 (πρώτου τριμήνου) για ασφαλισμένους Ε.Φ.Κ.Α. και των δύο γονέων.
  • Αντίγραφο πληρωμής των τελευταίων εισφορών για ασφαλισμένους στον Ο.Α.Ε.Ε.
  • Βεβαίωση Ασφάλισης από τον ΟΓΑ για ασφαλισμένους στον ΟΓΑ.
  • Απόδειξη τελευταίας μισθοδοσίας για δημοσίους υπαλλήλους
  • Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και των δύο γονέων για άνεργους γονείς
 • Απόδειξη μονίμου κατοικίας:
  • λογαριασμός από οργανισμό κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ, ΑΕΡΙΟ) στο όνομα των γονέων ή μισθωτήριο συμβόλαιο σπιτιού.
  • Σε περίπτωση, που δεν υπάρχει λογαριασμός, ο αιτών προσκομίζει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του γονέα ή κηδεμόνα και η διεύθυνση κατοικίας του. Αν οι γονείς φιλοξενούνται από κάποιο συγγενικό τους ή άλλο πρόσωπο, τότε θα πρέπει να προσκομίσουν και τη φορολογική δήλωση του προσώπου που τους φιλοξενεί στην οποία αυτό θα αποδεικνύεται.
 • Πρόσθετα δικαιολογητικά ανά περίπτωση
  (διαζευκτηρίο, ληξιαρχική πράξη θανάτου, βεβαίωση σπουδών, υγειονομικής επιτροπής κ.λ.π.)

ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΚΕ.ΚΠΑ.ΚΕ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΟΣΜΟΥ

 • Α’ παιδικός σταθμός, Κυρίλλου & Μεθοδίου 1 τηλ. 2310762911
 • Β’ παιδικός σταθμός Μακεδονίας και Νοταρά τηλ 2310765694
 • Γ’ παιδικός σταθμός Αγίου Αθανασίου 15-17 τηλ. 2310762820
 • Δ’ παιδικός σταθμός Τέρμα Κλεισούρας τηλ. 2310653123
 • Ε’ παιδικός σταθμός Παναγίας Κρεμαστής 18Α τηλ. 2310759550
 • ΣΤ’ παιδικός σταθμός Αγίου Κωνσταντίνου & Ελευθερίας τηλ. 2310651181
 • Ζ’ παιδικός σταθμός Καζαντζάκη 40 τηλ. 2310708039
 • Η’ παιδικός σταθμός Κοσμά Αιτωλού 19 τηλ. 2310709708

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ – ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

 • Α’ παιδικός σταθμός Γιαννούλη 3 τηλ. 2310766131
 • Β’ παιδικός σταθμός Σμύρνης 15 δίπλα στο ΙΚΑ Κορδελιού τηλ. 2310709454

doc Αίτηση 2020 – 2021 [86Kb]

Από την ιστοσελίδα του δήμου Κορδελιού Ευόσμου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ