Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου, 2022
ΑρχικήΝΕΑΣτη Βουλή το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου σχετικά με την καύση...

Στη Βουλή το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου σχετικά με την καύση RDF- SRF από το ΤΙΤΑΝ

Κατά την 7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28/04/2020, η Πρόεδρος προχώρησε στην ανάγνωση πρότασης ψηφίσματος της διοικούσας παράταξης «Πρωταγωνιστές Ξανά», ύστερα και από σχετική εισήγηση του επικεφαλής της παράταξης «Συνεργασία Τώρα», σχετικά με την καύση υλικών RDF- SRF από την τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ Α.Ε., της οποίας το κείμενο έχει ως εξής:

  • «Το ζήτημα της επικείμενης τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων σχετικά με τη λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου ‘ΤΙΤΑΝ’ κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει στη μονάδα της Θεσσαλονίκης να προχωρά σε καύση υπολειμμάτων ανακύκλωσης είναι κρισιμότατης για εμάς σημασίας, εφόσον συντελείται στην ευρύτερη γειτονιά μας και μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων του δήμου μας.
  • Η κρίση του κορωνοϊού που επηρέασε και συνεχίζει να επηρεάζει την καθημερινότητα όλων μας ενισχύει την ευαισθησία μας σε ζητήματα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και δημόσιας υγείας και μας οδηγεί σε αυξημένη επαγρύπνηση.
  • Καμία κεντρική πολιτική απόφαση λοιπόν δεν μπορεί να προωθείται χωρίς προηγουμένως να έχει διασαφηνιστεί ότι δεν βλάπτει το περιβάλλον ή/και τη δημόσια υγεία και χωρίς να υπάρξει εκτενής σχετική ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών που θα υποστούν τα αποτελέσματά της.

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω παραδοχές, προτείνουμε:

  1. Την αναστολή της τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων σχετικά με τη λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου ‘ΤΙΤΑΝ’ έτσι ώστε να μην επιτραπεί στη μονάδα της Θεσσαλονίκης να κάνει καύση υπολειμμάτων ανακύκλωσης.
  2. Την έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης από το αρμόδιο υπουργείο που θα εμπλέκει σε αυτή τις τοπικές κοινωνίες και τους δήμους που επηρεάζονται από αυτή την πρωτοβουλία.
  3. Την έναρξη μιας εκστρατείας ενημέρωσης με τη συνεισφορά της επιστημονικής κοινότητας σχετικά με τις ακριβείς επιπτώσεις που θα έχει η καύση υπολειμμάτων ανακύκλωσης στους κατοίκους των πέριξ δήμων, μεταξύ των οποίων και του δικού μας.»

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά.

Ο Δ.Σ. κ. Άν. Πανιώρης δεν συμμετείχε στη διαδικασία λόγω ασυμβίβαστου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 και την ανωτέρω εισήγηση,

ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ωραιοκάστρου, σχετικά με την καύση υλικών RDF- SRF από την τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ Α.Ε., καλεί τις αρμόδιες Αρχές να προβούν στις κάτωθι ενέργειες:

  1. Αναστολή της τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων σχετικά με τη λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου ‘ΤΙΤΑΝ’ έτσι ώστε να μην επιτραπεί στη μονάδα της Θεσσαλονίκης να κάνει καύση υπολειμμάτων ανακύκλωσης- υλικών RDF- SRF.
  2. Έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης από το αρμόδιο υπουργείο που θα εμπλέκει σε αυτή τις τοπικές κοινωνίες και τους δήμους που επηρεάζονται από αυτή την πρωτοβουλία.
  3. Έναρξη εκστρατείας ενημέρωσης με τη συνεισφορά της επιστημονικής κοινότητας σχετικά με τις ακριβείς επιπτώσεις που θα έχει η καύση υπολειμμάτων ανακύκλωσης- υλικών RDF- SRF στους κατοίκους των πέριξ δήμων, μεταξύ των οποίων και του δικού μας.

Ο Δ.Σ. κ. Ά. Θέμελης ανέφερε πως δεν πρέπει να γίνει αναστολή αλλά πως δεν μπορεί να συνεχιστεί η καύση.

Το ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ωραιοκάστρου σχετικά με την καύση υλικών RDF- SRF από την τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ Α.Ε., με το οποίο αιτείται την αναστολή της τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων σχετικά με τη λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου ‘ΤΙΤΑΝ’ έτσι ώστε να μην επιτραπεί στη μονάδα της Θεσσαλονίκης να κάνει καύση υπολειμμάτων ανακύκλωσης- υλικών RDF- SRF, κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ Δελής Γιάννης και Στολτίδης Λεωνίδας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ