Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΕΙΔΗΣΕΙΣΕπιστολή ενημέρωσης των δημάρχων όμορων δήμων απέστειλε το ΤΙΤΑΝ της Ευκαρπίας

Επιστολή ενημέρωσης των δημάρχων όμορων δήμων απέστειλε το ΤΙΤΑΝ της Ευκαρπίας

Την παρακάτω επιστολή ενημέρωσης προς Δημάρχους όμορων δήμων σχετικά με την αίτηση τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων του εργοστασίου Ευκαρπίας απέστειλε το ΤΙΤΑΝ:

«Αναφορικά με την αίτηση για τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του εργοστασίου μας ώστε να προστεθεί ένας κωδικός εναλλακτικών καυσίμων (αστικά RDF/SRF) σε αυτά που αξιοποιούμε στην παραγωγή μας, έχουμε παρακολουθήσει τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες που εκφράζονται από την τοπική κοινωνία, που εστιάζουν σε τρία κεντρικά ζητήματα:

  1. Στην ανάγκη διαβεβαίωσης από εμπειρογνώμονες ότι αυτή η μέθοδος αξιοποίησης είναι ασφαλής

2. Στην ανάγκη διασφάλισης ότι η παραγωγική διαδικασία στο εργοστάσιό μας πληροί τις αναγκαίες συνθήκες για την ασφαλή αξιοποίηση των εναλλακτικών καυσίμων

3. Στον χρονισμό της έναρξης της διαδικασίας και στην ανάγκη επιπλέον επικοινωνίας και ενημέρωσης του κόσμου, την εποχή που μαίνεται η κρίση του κορωνοϊού

Με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, θα θέλαμε να τοποθετηθούμε επί αυτών των θεμάτων και να παρέχουμε τις σχετικές πληροφορίες.

  • Ασφάλεια της μεθόδου συνεπεξεργασίας:

Η συνεπεξεργασία εναλλακτικών καυσίμων RDF/SRF είναι μια καθόλα ασφαλής διαδικασία. Η σχετική διαβεβαίωση υπάρχει ήδη και μάλιστα από τα πλέον αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. Συγκεκριμένα, οι αρμόδιοι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας μελετήσει και λάβει υπόψη και τις κατευθυντήριες γραμμές των ειδικών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, έχουν εγκρίνει ήδη από το 2010 αυτή την παραγωγική διαδικασία, η οποία μάλιστα έχει αναδειχτεί σε «βέλτιστη διαθέσιμη τεχνική». Αυτό αποτυπώνεται στην Οδηγία για τις Βιομηχανικές Εκπομπές της ΕΕ (2010/75/ΕΕ)1, την Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής (2013/163/ΕΕ)για τη θέσπιση των συμπερασμάτων βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών2 και τις κατευθυντήριες οδηγίες για την Κυκλική Οικονομία της ΕΕCOM (2017) 34 final/26.1.20173.

Ο φάκελος για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων που υποβάλαμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, περιλαμβάνει όπως προβλέπεται εμπεριστατωμένη συνολική μελέτη για πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον και όλες τις απαιτούμενες σχετικές μελέτες όπως και την «μελέτη διασποράς», την οποία υλοποίησε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι μελέτες, διαθέσιμες στον ιστότοπο της εταιρείας μας4, δείχνουν ξεκάθαρα ότι από την αιτούμενη τροποποίηση δεν προκύπτει καμία επιβάρυνση του περιβάλλοντος αλλά και ειδικότερα της ποιότητας της ατμόσφαιρας.

  • Αξιοπιστία της παραγωγικής διαδικασίας του εργοστασίου μας:

Σε ό,τι αφορά την παραγωγική διαδικασία του εργοστασίου μας, διαθέτουμε μια υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής, υψηλών περιβαλλοντικών επιδόσεων, πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO14001. Είμαστε αδειοδοτημένοι και αξιοποιούμε ήδη από το 2014 εναλλακτικά καύσιμα, χωρίς καμία παρέκκλιση. Η εταιρεία μας, πρωτοπόρος στη διαχείριση του περιβάλλοντος, εφάρμοσε βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές πολύ πριν αυτές θεσμοθετηθούν από τη νομοθεσία. Η διαχρονική μας περιβαλλοντική επίδοση είναι πάντα εντός των εθνικών και ευρωπαϊκών προδιαγραφών και βελτιώνεται συνεχώς, όπως φαίνεται και από τις ετήσιες εκθέσεις που υποβάλλονται και ελέγχονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Παραθέτουμε συνημμένα σχετικό ενημερωτικό γράφημα (infographic), όπου διαπιστώνεται η άριστη διαχρονική περιβαλλοντική επίδοση του εργοστασίου μας.

  • Χρόνος έναρξης διαδικασίας και ανάγκη ενημέρωσης -πληροφόρησης:

Η διαδικασία τροποποίησης έχει ξεκινήσει από τον Δεκέμβριο του 2019, όταν υποβάλαμε τον σχετικό φάκελο στο ΥΠΕΝ. Πρόκειται για μια απλή τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων, αφού το εργοστάσιο έχει ήδη αδειοδοτηθεί για την αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων. Η διαδικασία τροποποίησης προβλέπει την δημοσιοποίηση του αιτήματος για την ενημέρωση του κοινού, όπως και έγινε. Πέραν της δημοσιοποίησης, έχουμε ήδη ενημερώσει απ’ ευθείας τους εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας. Οι σχετικές πληροφορίες είναι αναρτημένες και στον ιστότοπο στης εταιρίας μας4, προσβάσιμες σε όλους τους ενδιαφερόμενους, διασφαλίζοντας έτσι πλήρη διαφάνεια και έγκαιρη ενημέρωση όλων.

  • Η ενημέρωση δεν σταματά εδώ:

Κατανοώντας απόλυτα την ανάγκη και επιθυμώντας μια ακόμα αναλυτικότερη επικοινωνία, δεσμευόμαστε να υλοποιήσουμε ένα πρόσθετο πλάνο δράσεων για τη διασφάλιση της διαρκούς ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας. Συγκεκριμένα, θα συλλέξουμε όλες τις πληροφορίες που έχουμε επικοινωνήσει σχετικά με την αίτηση τροποποίησης σε ιστοσελίδα αποκλειστικά αφιερωμένη σε αυτό το θέμα. Εντωμεταξύ, οι πληροφορίες είναι ήδη προσβάσιμες σε όλους, στον ιστότοπο της εταιρείας μας4.

Επιπλέον, με την έγκριση της τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων του εργοστασίου μας, θα αναρτήσουμε σε ειδική ανοιχτή πλατφόρμα τις μετρήσεις των αέριων εκπομπών του εργοστασίου, έτσι ώστε να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να βλέπουν τις επιδόσεις μας σε σχέση με τα προβλεπόμενα όρια.

Ταυτόχρονα δεσμευόμαστε να δωρίσουμε σταθμούς μέτρησης ποιότητας ατμόσφαιρας, ώστε να συμπληρωθεί το υφιστάμενο δίκτυο σταθμών που διαθέτει η πόλη και να ενισχυθεί η δυνατότητα υλοποίησης των σχετικών μετρήσεων και ελέγχων.

  • Στηρίζουμε το περιβάλλον και την ανακύκλωση:

Όπως έχουμε επανειλημμένως αναφέρει, οι δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας αποτελούν για όλους εμάς στον Τιτάνα προτεραιότητα. Η αξιοποίηση των εναλλακτικών καυσίμων έχει ευεργετικά αποτελέσματα, τόσο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής όσο και στην ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων, συμπληρώνοντας την ανακύκλωση. Αναγνωρίζοντας την σημασία που έχει η ανακύκλωση για την τοπική κοινωνία, δεσμευόμαστε να συνεισφέρουμε σε προγράμματα που θα στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των πολιτών, την οργάνωση δράσεων και συστημάτων προώθησης της ανακύκλωσης και την υλική υποστήριξή μας ώστε αυτά να τεθούν σε λειτουργία.

Κύριοι Δήμαρχοι,

Η κρίση που βιώνουμε και στην χώρα μας και την περιοχή μας λόγω του κορωνοϊού είναι πρωτοφανής και μας επηρεάζει όλους πολλαπλά. Το εργοστάσιό μας, όπως και όλη η κοινωνία, συμβάλλουμε στην προσπάθεια για να διαφυλάξουμε όσο καλύτερα γίνεται την υγεία όλων, να προστατεύσουμε και να στηρίξουμε τους ευπαθείς συμπολίτες και τα νοσοκομεία μας και να συνεχίσουμε την λειτουργία μας. Στόχος δικός μας είναι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους μας, τους πελάτες και προμηθευτές μας, καθώς και την τοπική κοινωνία της περιοχής μας αυτή την κρίσιμη περίοδο, όπως κάνουμε πάντα, από το 1962 μέχρι σήμερα».

1https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32010L0075

2https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32013D0163

3https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EL/COM-2017-34-F1-EL-MAIN-PART-1.PDF

4https://www.titan.gr/el/newsroom/nea-kai-deltia-typou/neo?item=1545

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ