Κυριακή, 21 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΕΙΔΗΣΕΙΣΕνημέρωση του εργοστασίου Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ αναφορικά με τη...

Ενημέρωση του εργοστασίου Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ αναφορικά με τη δραστηριότητά του

Η «Αγκίδα» έλαβε και δημοσιεύει την παρακάτω ανακοίνωση του εργοστασίου Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ:

«Το εργοστάσιο Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ επιθυμεί να ενημερώσει τα εξής, αναφορικά με τη δραστηριότητά του:

Αναφορικά με την τρέχουσα γνωστοποίηση του αιτήματος τροποποίησης ΑΕΠΟ:

• Το εργοστάσιο Ευκαρπίας είναι αδειοδοτημένο από το 2014 για την χρήση εναλλακτικών καυσίμων στην παραγωγή του. Το εργοστάσιο αξιοποιεί έκτοτε επεξεργασμένα υπολείμματα ανακύκλωσης συσκευασιών από τα Κέντρα Διαλογής και Ανακύκλωσης Υλικών (SRF), επεξεργασμένα υπολείμματα -εκτός ελαστικών- από μονάδες ανακύκλωσης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής, καθώς και βιομάζα, περιορίζοντας έτσι την χρήση ορυκτών, μη ανανεώσιμων, καυσίμων.

• Με αυτό τον τρόπο συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και στην αποτελεσματική συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

• Μόνο το 2019, μέσω της συνεπεξεργασίας εναλλακτικών καυσίμων στα εργοστάσια του Τιτάνα στην Ελλάδα οι εκπομπές CO2 μειώθηκαν κατά 75.000 τόνους ενώ εξοικονομήθηκαν περίπου 100.000 τόνοι ορυκτών πόρων.

• Τον Δεκέμβριο 2019, ακολουθώντας την κείμενη νομοθεσία, ο ΤΙΤΑΝ κατέθεσε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας φάκελο, με πλήρη τεκμηρίωση, σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ώστε να αξιοποιηθεί ένας ακόμα τύπος εναλλακτικού καυσίμου, στο εργοστάσιο Ευκαρπίας. Αφορά συγκεκριμένα στο RDF/SRF που παράγεται από την επεξεργασία αστικών στερεών απορριμμάτων.

Αναφορικά με την συνεπεξεργασία εναλλακτικών καυσίμων γενικά:

• Η συνεπεξεργασία αποτελεί βιώσιμη λύση, συμπληρωματική και όχι ανταγωνιστική της ανακύκλωσης, η οποία χρησιμοποιείται για περισσότερα από 40 χρόνια στην Ευρώπη και διεθνώς, σε αρμονική συμβίωση με τις τοπικές κοινωνίες. Αποτελεί ένα κρίσιμο στάδιο του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας που συνολικά προωθεί τη μείωση της ταφής των αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση υλικών και ενέργειας.

• Τα εναλλακτικά καύσιμα ακολουθούν αυστηρές προδιαγραφές και πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τη διασφάλιση της υγείας εργαζομένων και κατοίκων της περιοχής, της ποιότητας των προϊόντων, αλλά και της απρόσκοπτης λειτουργίας της παραγωγικής διαδικασίας. Οι εκπομπές αερίων του εργοστασίου δεν επηρεάζονται αρνητικά από την αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων.

• Η αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων προβλέπεται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Είναι σε πλήρη συμφωνία με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΦΕΚ Α’ 179/2015), τις κατευθυντήριες οδηγίες του πακέτου της κυκλικής οικονομίας της ΕΕ (COM (2017) 34 final/26.12017), καθώς και το Εθνικό Επιχειρησιακό Πλαίσιο για την Κυκλική Οικονομία (Αποφ. 81/17.4.2018 ΚΥΣΟΙΠ), όπως αυτό μετεξελίχθηκε στην Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία που υιοθετήθηκε τον Δεκέμβριο 2018.

• Τον Ιούλιο 2019, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανανέωσε την εθελοντική συμφωνία συνεργασίας με την Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδας, που είχε αρχικά υπογραφεί το 2012, για την αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων στο πλαίσιο της βιομηχανικής συμβίωσης και της κυκλικής οικονομίας. Επιπλέον, καθώς η τσιμεντοβιομηχανία ανήκει στους κλάδους έντασης ενέργειας, η συμφωνία αυτή αποτελεί εργαλείο για τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα συμβάλλοντας στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την επίτευξη των στόχων της χώρας.

O ΤΙΤΑΝ, μία ελληνική εταιρία με ιστορία 117 χρόνων, αποτελεί σταθερό πυλώνα ανάπτυξης στη χώρα, μεγιστοποιώντας την αξία που δημιουργεί για τους ανθρώπους του, την κοινωνία, και τους συμμετόχους του.

Με παρουσία στη Θεσσαλονίκη από το 1962, μέσα από την δραστηριότητα στην Ευκαρπία, υποστηρίζει άμεσα και έμμεσα περισσότερες από 300 θέσεις εργασίας τοπικά, αλλά και περισσότερους από 300 συνεργάτες/προμηθευτές και στηρίζει την οικονομία με επενδύσεις που τα τελευταία 20 χρόνια έχουν ξεπεράσει τα 200 εκ. ευρώ. Ταυτόχρονα, το εργοστάσιο είναι ένα από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου στην Ευρώπη, με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό, που διασφαλίζει την πιστή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και την επίτευξη άριστων περιβαλλοντικών επιδόσεων. Όντας οργανικό κομμάτι της περιοχής αλλά και υπεύθυνος πολίτης, o ΤΙΤΑΝ υποστηρίζει σταθερά την τοπική κοινωνία με δράσεις που δημιουργούν αξία, βελτιώνουν τις υποδομές και την καθημερινότητα των κατοίκων της Ευκαρπίας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ