Τελευταία

    Κανένας δεν θα φιμώσει τον Γιάννη Καμαρινό

    06-03-2020

    Δεν ξέρουμε ποιος θέλει να φιμώσει τον Γιάννη Καμαρινό, ο οποίος κάτω από το άρθρο της «Αγκίδας» με τίτλο «τελικά μόνο ο Γιάννης Καμαρινός παραπλανήθηκε στην υπόθεση της Επτανήσου;» έγραψε «όποιος γελάει τελευταίος γελάει καλύτερα δεν θα με φιμώσετε για τα συντρόφια σας». Δεν νομίζουμε ότι αναφέρεται στην «Αγκίδα», η οποία φιλοξενεί την άποψή του πάντα, όποια κι αν είναι αυτή. Θα χαρούμε πολύ να μας γράψει ποιος προσπαθεί να τον φιμώσει και για ποιον λόγο και επίσης να μας γράψει ποιος παραπλάνησε το δημοτικό συμβούλιο στην υπόθεση της Επτανήσου για να τα δημοσιεύσουμε. Θα χαρούμε πολύ να δημοσιεύσουμε ότι θέλει. Όποιο έγγραφο στείλει και ζητήσει να δημοσιευτεί, θα δημοσιευτεί. Η «Αγκίδα» για όλους και προπαντός για τον Γιάννη Καμαρινό έχει πάντα ανοιχτές στήλες.

    Συν. Επ.

    You must be logged in to post a comment Login