Τρίτη, 5 Ιουλίου, 2022
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΕΙΔΗΣΕΙΣΥποβολή Αιτήσεων για τη θρησκευτική εμποροπανήγυρη του Ι.Ν. Τριών Ιεραρχών

Υποβολή Αιτήσεων για τη θρησκευτική εμποροπανήγυρη του Ι.Ν. Τριών Ιεραρχών

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 38, του Νόμου 4497/2017,
«Για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές του παρόντος άρθρου απαιτείται έγκριση συμμετοχής, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του οικείου δήμου» σας γνωρίζουμε ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στην θρησκευτική εμποροπανήγυρη του Ι.Ν. Τριών Ιεραρχών (29-30/01/2020) στην Κοινότητα Ευόσμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 6/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ( ΑΔΑ: 6Π4ΓΩΛΒ-ΑΒΓ)
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 23 ως 27 Ιανουαρίου 2020 προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι προβλεπόμενες εκ του Νόμου διαδικασίες.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Οι άδειες χορηγούνται σε :

1. Επαγγελματίες πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας. Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών. Ο πωλητής ζητεί από τον οικείο δήμο την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης, προκειμένου να συμμετέχει στις αγορές των δήμων όλης της χώρας και στην αίτησή του επισυνάπτει:
α. βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS,
β. βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή,
γ. πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται,
δ. φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση,
ε. άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.

2. Για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές του παρόντος απαιτείται έγκριση συμμετοχής, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του οικείου δήμου, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας των υπαίθριων αγορών που αφορά η πρόσκληση.
Οι εγκρίσεις δίδονται με κλήρωση ως εξής:
α) σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο,
β) 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα,
γ) 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος. Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας.

3. Ειδικά, για τους αδειούχους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 45 δίδεται μία θέση ανά τέσσερα (4) μέλη, τα οποία διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου αίτηση, επιδεικνύοντας:
α) την άδεια υπαίθριου εμπορίου που κατέχει ή την άδεια λαϊκών αγορών ή τη βεβαίωση δραστηριοποίησης κατά περίπτωση
β) βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων και
γ) Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 56, Κορδελιό, Τηλ. 2313-300344.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ