Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου, 2023
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΕΙΔΗΣΕΙΣΑπαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών σε λαϊκές οικογένειες ζήτησε η Λαϊκή Συσπείρωση...

Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών σε λαϊκές οικογένειες ζήτησε η Λαϊκή Συσπείρωση Κορδελιού Ευόσμου

 Στο δήμο Κορδελιού Ευόσμου, κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων για τα ανταποδοτικά τέλη, η Λαϊκή Συσπείρωση, αφού πρώτα ο εισηγητής της, Λεωνίδας Ναθαναηλίδης, είπε ότι «όπως στον Δήμο Πατρέων έτσι και στο δήμο Κορδελιού Ευόσμου η Λαϊκή Συσπείρωση, με γνώμονα τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων, παρά την συνεχιζόμενη αντιλαϊκή πολιτική, το ασφυκτικό νομοθετικό πλαίσιο, την μείωση της κρατικής χρηματοδότησης και τις ελλείψεις σε προσωπικό, προτείνει μέτρα ανακούφισης των λαϊκών οικογενειών», πρότεινε κατάργηση του ειδικού τέλους, που είναι υποχρεωτικός φόρος και δεν περιλαμβάνεται στα ανταποδοτικά τέλη, 10% μείωση των ανταποδοτικών τελών με στοχευμένες μειώσεις σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως παρακάτω, διευκρινίζοντας ότι αυτά έχουν ψηφιστεί ήδη από το δημοτικό συμβούλιο της Πάτρας προκειμένου να τονίσει ότι η πρόταση δεν είναι ανεδαφική αφού ήδη εφαρμόζεται στον τρίτο μεγαλύτερο δήμο της χώρας:

«Δικαιούχοι Απαραίτητα δικαιολογητικά

Άποροι

Πλήρης απαλλαγή.

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγούνται από το Δήμο)
 2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η στο όνομά του- της.

3.Απόφαση του τμήματος πρόνοιας για αναγνώριση δικαιώματος παροχής

δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστου.

 1. Εκκαθαριστικό σημείωμα
 2. Φορολογική δήλωση (Ε1)

Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής

θεωρημένη από την Δ.Ο.Υ.

Πολύτεκνοι με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 €.

Πλήρης απαλλαγή.

Πολύτεκνοι με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 30.001 έως 40.000 €.

Απαλλαγή κατά το 50 % .

 1. 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγούνται από το Δήμο).
 2. 2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού

Δ.Ε.Η στο όνομά του ή μέλους της οικογένειας.

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 2. Εκκαθαριστικό σημείωμα
 3. Φορολογική δήλωση (Ε1)
 4. Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα

(προστατευόμενα είναι τα τέκνα που σπουδάζουν ή εκτίουν την στρατιωτική

τους θητεία και μέχρι την συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους).

Τρίτεκνοι με τρία προστατευόμενα τέκνα με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 € .

Πλήρης απαλλαγή.

Τρίτεκνοι με τρία προστατευόμενα τέκνα με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 25.001 έως 30.000 € .

Απαλλαγή κατά το 50 % .

 1. 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγούνται από το Δήμο).
 2. 2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η στο όνομά του ή μέλους της

οικογένειας.

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 2. Εκκαθαριστικό σημείωμα
 3. Φορολογική δήλωση (Ε1)
 4. Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα

(προστατευόμενα είναι τα τέκνα που σπουδάζουν ή εκτίουν την στρατιωτική

τους θητεία και μέχρι την συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους).

Άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 67%, και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 30.000€ .

Πλήρης απαλλαγή.

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγούνται από το Δήμο)
 2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η στο όνομά του ή μέλους της οικογένειας που τον-την φιλοξενεί.
 3. Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας ΚΕΠΑ, Α/θμιας ή Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής που έχουν εκδοθεί πριν τη λειτουργία των ΚΕΠΑ και έχουν μείωση

Άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 67% και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 30.001 έως 40.000€.

Απαλλαγή κατά το 50 % .

φόρου λόγω αναπηρίας στο Ε1.

 1. Εκκαθαριστικό σημείωμα
 2. Φορολογική δήλωση (Ε1)
 3. Για τα άτομα με αναπηρία που

φιλοξενούνται θα προσκομίζονται τα: Ε1 και εκκαθαριστικό σημείωμα, του φιλοξενούντος ατόμου.

Χήρος-Χήρα που δεν έχει τελέσει άλλο γάμο, με 1 ή 2 προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000€.

Πλήρης απαλλαγή

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγούνται από το Δήμο)
 2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η στο όνομά του ή της συζύγου.

3.Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού

 1. Φορολογική δήλωση (Ε1)
 2. Εκκαθαριστικό σημείωμα του ή των τέκνων.
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει τελέσει άλλο γάμο και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.
 5. Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα (προστατευόμενα είναι τα τέκνα που σπουδάζουν ή εκτίουν την στρατιωτική τους θητεία και μέχρι την συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους).

Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. δήλωση, βεβαίωση θεωρημένη περί μη

υποβολής από την Δ.Ο.Υ.

Μονογονεικές οικογένειες των περιπτώσεων απόκτησης τέκνου –ων χωρίς γάμο ή χωρίς σύμφωνο συμβίωσης των γονέων, με προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000€.

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγούνται από το Δήμο)
 2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η στο όνομά του-της.
 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα
 4. Φορολογική δήλωση (Ε1)
 5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει Πλήρης απαλλαγή ότι είναι άγαμη –ος.
 6. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει τελέσει γάμο και δεν έχει συνάψει σύμφωνο

συμβίωσης.

 1. Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα

(προστατευόμενα είναι τα τέκνα που σπουδάζουν ή εκτίουν την στρατιωτική τους θητεία και μέχρι την συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους).

Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. δήλωση, βεβαίωση θεωρημένη περί μη

υποβολής από την Δ.Ο.Υ.

Μακροχρόνια Άνεργοι (πάνω από 1 έτος) οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, δηλώνουν στην φορολογική δήλωση μόνο μία κατοικία έως 120 τ.μ για τον χώρο κύριας χρήσης και έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 7.000€.

Απαλλαγή κατά το 50%.

Σημείωση: Η απαλλαγή αφορά μόνο την περίπτωση ανεργίας του πρώτου ή της δεύτερης υποχρέου στην φορολογική δήλωση και όχι στα φιλοξενούμενα τέκνα.

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγούνται από το Δήμο)
 2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η στο όνομά του ή της συζύγου.
 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα
 4. Φορολογική δήλωση (Ε1)
 5. Βεβαίωση ΟΑΕΔ για τον χρόνο ανεργίας έως και την ημερομηνία της αίτησης απαλλαγής στο Δήμο.

Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. δήλωση, βεβαίωση θεωρημένη περί μη

υποβολής από την Δ.Ο.Υ.

Μακροχρόνια Άνεργα Ζευγάρια (πάνω από 1 έτος) οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, δηλώνουν στην φορολογική δήλωση μόνο μία κατοικία έως 120 τ.μ για τον χώρο κύριας χρήσης και έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 7.000€.

Πλήρης απαλλαγή

Σημείωση: Η απαλλαγή αφορά μόνο την περίπτωση ανεργίας του πρώτου και της δεύτερης υποχρέου στην φορολογική δήλωση και όχι στα φιλοξενούμενα τέκνα.

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγούνται από το Δήμο).
 2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η στο όνομά του ή της συζύγου.
 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα
 4. Φορολογική δήλωση (Ε1)
 5. Βεβαιώσεις ΟΑΕΔ για τον χρόνο ανεργίας έως και την ημερομηνία της

αίτησης απαλλαγής στο Δήμο.

Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. δήλωση, βεβαίωση θεωρημένη περί μη

υποβολής από την Δ.Ο.Υ.

Δικαιούχοι ΚΕΑ που δηλώνουν στην φορολογική δήλωση μόνο μία κατοικία

 1. 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγούνται από το Δήμο).

έως 120 τ.μ για τον χώρο κύριας χρήσης.

Απαλλαγή κατά το 50%.

 1. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η στο όνομά του ή της συζύγου.
 2. Εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ».
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ