Τελευταία

    Θέση ειδικού ιεροκήρυκα (αντί ειδικού συμβούλου) του δημάρχου…

    22-10-2019

    Είναι ένα ψώνιο που δηλώνει πως η θέση του είναι δίπλα στο δήμαρχο για να τον στηρίζει και να τον βοηθάει. Μάλιστα απ’ ότι μαθαίνουμε το ψώνιο πιέζει όπου μπορεί για να γίνει το Άγιο Πνεύμα του δημάρχου γιατί το συγκεκριμένο ψώνιο το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να ψέλνει. Ελπίζουμε ο δήμαρχος να μην επιλέξει αυτό το ψώνιο. Εκτός κι αν χρειάζεται ιεροκήρυκα, οπότε μπορεί να πάρει το ψώνιο ως ειδικό ιεροκήρυκα του δημάρχου…

    Θεόφραστος Ασκλήπης

    You must be logged in to post a comment Login