Πέμπτη, 25 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΕΙΔΗΣΕΙΣΟρισμό νέων μελών σε Επιτροπές στη θέση της κ. Ζαννίκου ζητάει...

Ορισμό νέων μελών σε Επιτροπές στη θέση της κ. Ζαννίκου ζητάει ο δήμος από την Ένωση Γονέων Κορδελιού Ευόσμου

Ο δήμος Κορδελιού Ευόσμου ζητάει από την Ένωση Γονέων Κορδελιού Ευόσμου να ορίσει νέα μέλη με τα οποία θα εκπροσωπείται στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και στο ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» διότι, με βάση έγγραφο της νομικής υπηρεσίας του δήμου, η ορισμένη από την Ένωση εκπρόσωπος δεν δύναται να την εκπροσωπεί γιατί «απώλεσε αυτοδικαίως την ιδιότητα του μέλους της Ένωσης συλλόγων γονέων και κηδεμόνων των μαθητών του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ” αφότου έπαυσε να έχει την ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 15ου Δημοτικού Συλλόγου Ευόσμου». Με βάση το παραπάνω έγγραφο το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Κορδελιού Ευόσμου κατά τη συνεδρίαση της 16ης Οκτωβρίου δεν όρισε εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων Κορδελιού Ευόσμου στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας μέχρι η Ένωση να στείλει νέα ονόματα. Αναλυτικά το έγγραφο με το οποίο ο δήμος και συγκεκριμένα το “τμήμα Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης” της Διεύθυνσης Παιδείας και Κοινωνικής Προστασίας ζητάει από την Ένωση Γονέων άλλα πρόσωπα που να την εκπροσωπήσουν, είναι το παρακάτω:

«Λαμβάνοντας υπόψη:

  • Το Ν.3852/2010 (ΆΡΘΡΟ 94, πργ. 4),
  • Το αριθ. Πρωτ. 291/4.4.2019 έγγραφο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 15ου Δημοτικού Συλλόγου Ευόσμου,
  • Την αριθμ. 74/2019 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου κ. Κυβέλου Σωτηρίου και
  • Το αριθ. Πρωτ. 34994/16.9.2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας (αρμόδιος δικηγόρος: Κυβέλος Σωτήριος)

η κ. Ζαννίκου Αγγελική απώλεσε αυτοδικαίως την ιδιότητα του μέλους της Ένωσης συλλόγων γονέων και κηδεμόνων των μαθητών του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ” αφότου έπαυσε να έχει την ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 15ου Δημοτικού Συλλόγου Ευόσμου. Συνακόλουθα δε δύναται να συμμετέχει νόμιμα στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης” (ως τακτικό μέλος) του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου.

Ως εκ τούτου παρακαλούμε, όπως ορίσετε νέα μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά), όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για την εκπροσώπηση της Ένωσης Γονέων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Είμαστε στη διάθεσή σας για διευκρινήσεις ή πληροφορίες».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ