Τελευταία

    Ανταρτοεπονίτισσες – Ένας πίνακας ζωγραφισμένος στο βουνό την περίοδο της Γερμανικής κατοχής

    05-10-2019

    Ένας πίνακας που μάλλον έχει μεγάλη ιστορική αξία, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν ζωγραφίστηκε στο βουνό κατά την εποποιία των ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, έπεσε σε κατάλληλα χέρια. Ο πίνακας έχει τίτλο ανταρτοεπονίτισσες, το θέμα της είναι τέσσερις μορφές ενόπλων ανταρτοεπονιτισσών και φέρει την υπογραφή του ζωγράφου. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο ζωγράφος, σε ποιο βουνό και ποια ακριβώς χρονολογία ζωγραφίστηκε. Αν κάποιος μπορεί να ξέρει παραπάνω στοιχεία γι’ αυτόν τον πίνακα μπορεί να στείλει e-mail στην «Αγκίδα».

    You must be logged in to post a comment Login