Τελευταία

    Ο Νέστορας Λαφαζανίδης μπορεί να παραμείνει αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

    12-09-2019

    Τελικά δεν είναι τόσο σίγουρο ότι ο Νέστορας Λαφαζανίδης θα μετακομίσει από την αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών στην Προεδρεία του δημοτικού συμβουλίου, εξαιτίας της απουσίας των παρατάξεων Καμαρινού, Σούλα και Γιαννακόπουλου από τις δημαιρεσίες. Τελικά ο Νέστορας Λαφαζανίδης μπορεί να παραμείνει αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών. Βάσει του νόμου υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου και του αντιδημάρχου. Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται ο πρώτος δημοτικός σύμβουλος της διοίκησης εάν σε δύο συνεδριάσεις δημοτικών συμβουλίων για τις δημαιρεσίες δεν υπάρχει απαρτία. Εάν όμως ο πρώτος δημοτικός σύμβουλος είναι ήδη αντιδήμαρχος; Στο ερώτημα αυτό θα απαντήσει πολύ σύντομα το υπουργείο Εσωτερικών και υπάρχουν, απ’ ότι φαίνεται, πιθανότητες ο Νέστορας Λαφαζανίδης να παραμείνει αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

    You must be logged in to post a comment Login