Τελευταία

    Οι πεφωτισμένοι του Κλεάνθη Μανδαλιανού…

    05-09-2019

    Τζάμπα κατηγορούσαν τον Κλεάνθη Μανδαλιανό ότι είναι άπειρος και ότι δεν θα μπορέσει να ασκήσει διοίκηση. Ο νέος δήμαρχος διαθέτει τόσους πεφωτισμένους, όσους δεν διέθετε ποτέ κανένας δήμαρχος. Ανθρώπους που μπορούν άνετα να τον αντικαταστήσουν οπουδήποτε χρειαστεί, ανθρώπους που μπορούν να παραστούν σε εκδηλώσεις, συναντήσεις, εργασίες, συνεδριάσεις. Ανθρώπους ικανούς που μπορεί σε καμία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου να πάνε από κεκτημένη ταχύτητα και να κάτσουν στη θέση του δημάρχου…

    Θεόφραστος Ασκλήπης

    You must be logged in to post a comment Login