Τελευταία

    Και μια εύλογη απορία για τον διοργανωτή των Αιτωλείων…

    29-08-2019

    Ένας αναγνώστης της «Αγκίδας» διαβάζοντας τη διαμάχη για τη μη πραγματοποίηση των Αιτωλείων και προπαντός διαβάζοντας τα σχόλια ότι τις εκδηλώσεις των Αιτωλείων τις διοργάνωνε ο σύλλογος και ο δήμος απλά συνέδραμε σ’ αυτές και ότι τα σουβλάκια στις εκδηλώσεις δεν τα έψηνε ο δήμος και η διοίκηση, εξέφρασε την εξής απορία: Και για τους πάγκους των μικροπωλητών στα Αιτώλεια ποιος εισέπραττε;! Μήπως θα πούνε ότι και γι’ αυτούς εισέπραττε ο Σύλλογος; Και πώς γίνεται κάποιος ο οποίος έχει την ευθύνη για τη διάθεση των θέσεων που θα στηθούν οι πάγκοι των μικροπωλητών και εισπράττει γι’ αυτές τις θέσεις να μην είναι διοργανωτής ή έστω συνδιοργανωτής και να είναι περαστικός εθελοντής; Γιατί σε εκδηλώσεις άλλων συλλόγων, συνεχίζει ο αναγνώστης, δεν στήνονται πάγκοι μικροπολιτών, ενώ στα Αιτώλεια στήνονται.

    You must be logged in to post a comment Login