Τελευταία

  Η παράταξη Σούλα θα είναι διοίκηση αν συμπράξει με τον Κλεάνθη Μανδαλιανό

  04-08-2019

  Με βάση τις τροποποιήσεις στο νόμο για τη διοίκηση των δήμων και των περιφερειών ο οποίος εισήχθη στη Βουλή από την κυβέρνηση και θα ψηφιστεί μέσα στην εβδομάδα, εκτός του ότι η διοικούσα παράταξη του κυρίου Μανδαλιανού θα έχει απόλυτη πλειοψηφία στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, θα μπορεί να συμπράξει με όποια παράταξη συμφωνήσει και να θεωρείται ενιαία παράταξη με επικεφαλής το δήμαρχο. Η σύμπραξη αυτή δεν θα μπορεί να ανακληθεί μέχρι και τη λήξη της δημαρχιακής θητείας και οι παρατάξεις θα έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της συμπράττουσας παράταξης. Με τη σύμπραξη αυτή και εφόσον η παράταξη του Πέτρου Σούλα συμφωνήσει με τον νέο δήμαρχο, Κλεάνθη Μανδαλιανό, θα θεωρείται κι εκείνη διοίκηση κι όχι συνδιοίκηση και άρα τα μέλη της θα έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της διοίκησης. Για τη σύμπραξη των δύο παρατάξεων χρειάζονται οι υπογραφές από την απόλυτη πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων και των δύο παρατάξεων. Με βάση το νόμο που θα ψηφιστεί η μία εκ των δύο συμπραττουσών παρατάξεων πρέπει να είναι οπωσδήποτε η παράταξη του δημάρχου.

  Πλειοψηφία της παράταξης Μανδαλιανού στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
  Ο Μανδαλιανός μπορεί να στηρίξει πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου από την παράταξη Σούλα

  You must be logged in to post a comment Login