Τα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών στη δημοτική ενότητα Ελευθερίου Κορδελιού

Από τα αποτελέσματα για τις εκλογές στη δημοτική ενότητα Ελευθερίου Κορδελιού για την εκλογή τοπικού συμβουλίου λείπει ένα τμήμα. Χωρίς αυτό το ένα τμήμα τα αποτελέσματα διαμορφώνονται ως εξής: Μανδαλιανός                   35,05% και 4 έδρες (31,88%) Καμαρινός                          31,62% και 3 έδρες (37,45%) Σούλας  … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών στη δημοτική ενότητα Ελευθερίου Κορδελιού.