Τελευταία

  Τα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών στη δημοτική ενότητα Ελευθερίου Κορδελιού

  01-06-2019
  Πηγή: wikimapia.org
  Πηγή: wikimapia.org

  Από τα αποτελέσματα για τις εκλογές στη δημοτική ενότητα Ελευθερίου Κορδελιού για την εκλογή τοπικού συμβουλίου λείπει ένα τμήμα. Χωρίς αυτό το ένα τμήμα τα αποτελέσματα διαμορφώνονται ως εξής:

  Μανδαλιανός                   35,05% και 4 έδρες (31,88%)

  Καμαρινός                          31,62% και 3 έδρες (37,45%)

  Σούλας                                 15,07% και 2 έδρες (13,73%)

  Κοκονάς                              7,71% και 1 έδρα (6,01%)

  Ζυγάς                                    7,37% και 1 έδρα (6,76%)

  Γιαννακόπουλος              3,18% και 0 έδρα (4,16%)

  Σε παρένθεση το ποσοστό που έλαβαν οι υποψήφιοι στις δημοτικές εκλογές στη δημοτική ενότητα Ελευθερίου Κορδελιού

  Τα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών στη δημοτική ενότητα Ευόσμου
  Τελικά αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών στο δήμο Κορδελιού Ευόσμου
  Τα ποσοστά που πήραν στο δήμο Κορδελιού Ευόσμου οι υποψήφιοι περιφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας

  You must be logged in to post a comment Login