Τελευταία

    Για μια χούφτα ευρώπουλα…

    12-09-2018

    Στην ταινία ήταν για μια χούφτα δολάρια. Στην πιάτσα των τοπαρχών κόσμος πάει κι έρχεται για μια χούφτα ευρώπουλα! Παραδείγματος χάριν αυτός που δίνει 250 ευρώ είναι καλός και οι ιδέες του είναι επίσης καλές και όλοι οι άλλοι είναι σκάρτοι μέχρι να βρεθεί κάποιος από τους σκάρτους να δώσει 350 ευρώ! Όταν βρίσκεται αυτός ο κάποιος που δίνει 350 ευρώ, αυτομάτως γίνεται καλός αυτός και καλές οι ιδέες του! Αυτό μέχρι να βρεθεί κάποιος άλλος που να δίνει 400 ευρώ ή κάτι παραπάνω, οπότε θα γίνει σκάρτος κι αυτός που έδινε τα 350 ευρώ! Γιουσουρούμ κανονικό!

    Θεόφραστος Ασκλήπης

    You must be logged in to post a comment Login